Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 95-118

Article title

O banalności dobra rozumianego jako dobro własne istot żywych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
On the Banality of Good Understood as the Good of Living Beings

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań jest analiza dobra własnego istot żywych, które analogicznie do banalnego zła, w rozumieniu Hannah Arendt, jest bezwiedne, gdyż pozaludzkie organizmy żywe nie posiadają świadomych motywów swojego działania. „Motywem” samorealizacji dobra własnego jest informacja genetyczna. Dobro własne istot żywych, czyli zdolność do życia na miarę własnego gatunku jest podyktowane dążeniem do samozachowania i jest wartością fundamentalną, gdyż jest podstawą posiadania wszelkich innych dóbr. Jego realizacja wymaga podmiotów życia, podobnie jak realizacja dobra moralnego wymaga podmiotów moralnych. Tezą artykułu jest twierdzenie, że podmioty moralne i dobra moralne są pochodną podmiotów życia.
EN
This paper is about the good of living beings. The concept is analogous to Hannah Arendt’s banality of evil in that it is unconscious (unknowing) since the nonhuman living beings are not driven in their actions by conscious motivation. The “motivation” of realization of the good of its own is genetic information. The good of their own of living beings i.e., the ability to live within the measure of one’s own species is related to the drive of self–preservation and is a fundamental value since it is the basis of all the other goods. Its realization requires the subjects of life, just like the realization of moral good requires moral subjects. The thesis of this paper is that moral subjects and moral goods derive from the subjects of life.

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31–007 Kraków, Polska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1123d948-1cfb-47dd-b7d6-356d475dc2a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.