Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(15) | 125-140

Article title

Wykorzystanie koncepcji slow tourism w promocji i kształtowaniu wizerunku regionów turystycznych

Content

Title variants

Use of the slow tourism concept in promotion and creation of tourism regions’ image

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia próbę oceny popularności idei slow w Polsce oraz wpływu nowego globalnego trendu na rozwój społeczno-gospodarczy oraz kształtowanie wizerunku regionów i poprawę ich atrakcyjności turystycznej w Polsce. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu dotyczącą omawianej problematyki, a w części empirycznej przeanalizowano dokumenty programowe i sprawozdania z działalności organizacji zaangażowanych w ideę slow oraz strony Google umożliwiające wskazanie inicjatyw w skali lokalnej i regionalnej w sferze propagowania idei slow tourism.
EN
The paper presents an attempt to assess the popularity of the slow concept in Poland. It also aims to assess the impact of the new global trend on socio-economic development, creation of Polish regions’ image and improvement of their tourist attractiveness. The study has been based on the relevant literature. The empirical part presents analysis of programming documents and reports regarding activeness of organizations involved in the slow concept as well as Google websites enabling identification of local and regional initiatives in the area of the slow tourism promotion.

Year

Issue

Pages

125-140

Physical description

Contributors

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

  • 1. Bański J. et al., Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Agrotec Polska oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2012.
  • 2. Caffyn A., Slow Tourism, „Tourism Society Journal” 2007, (133) 12.
  • 3. DallʼAglio S., Slow Tourism Project. European cross-border Programme Italia–Slovenia 2007–2013, Bled 2011.
  • 4. Dickinson J., Lumsdon L., Slow travel and tourism, Earthscan, London 2010.
  • 5. Honoré C., In Praise of Slow. How a Worldwide Movement is Chellenging the Cult Of Speed, Orion Books, London 2005.
  • 6. Jagusiewicz A., Byszewska-Dawidek M., Turystyka wiejska w 2010 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2010.
  • 7. Wiśniakowska L., Słownik wyrazów bliskoznacznych, PWN, Warszawa 2014.
  • 8. Zmyślony M., Sawiński P., Kierunki rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-112e1c89-f0aa-4666-9e3e-f1e93de4008a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.