PL EN


2016 | 11 | 49-62
Article title

Problem edukacji pracowniczej dla bezpieczeństwa

Content
Title variants
EN
The issue of workers’ education for safety
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W publikacji podjęty został problem edukacji pracowniczej dla bezpieczeństwa i bhp. Szczególnie wartościową częścią w całości rozważań wydają się być aspekty edukacyjne związane z bhp, rozpatrywane w świetle wymagań oraz poczynań normatywnych. Autor zwrócił także uwagę na odniesienia tradycyjne i współczesne, uwzględniające potrzeby bezpieczeństwa oraz kwalifikacje pracowników służby bhp i osób pełniących funkcje kierownicze.
EN
The publication raises a problem of workers’ education for security and industrial safety. The educational aspects concerning industrial safety in the light of requirements and normative regulations seem to be a particularly valuable part of the deliberations. The Author also paid attention to traditional and contemporary references, which include the needs of safety and qualifications of those responsible for industrial safety, as well as working in managerial positions.
Year
Issue
11
Pages
49-62
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Czeluścińska B., Czeluściński W., Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia młodzieży i studentów, [w:] Innowacyjnost u nauki i oswity, red. Ł. S. Gumienna, W.T. Bieregowoj, A.M. Pilińska, Kijów–Warszawa Chmielnicki 2013.
 • Czeluściński W., Przygotowanie uczniów i pracowników do zapewnienia bez-pieczeństwa i ochrony zdrowia ludziom w procesie pracy i sytuacjach kryzysowych, [w:] Ochrona pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy, red. A. Sas-Badowska, Wyd. ITE-PIB, Radom 2013.
 • Frąckowiak A., Kształcenie ustawiczne i szkoły wyższe – niedostrzegany potencjał, Wyd. ITE-PIB, Radom 2012.
 • Gerlach R., Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2013.
 • Janicka-Panek T., Wprowadzenie do dydaktyki bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), Wyd. ITE-PIB, Radom 2015.
 • Kodeks pracy. Stan prawny – marzec 2016. Polskie prawo pracy.
 • Kunikowski J., Słownik terminów wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa, wyd. IV – rozszerzone, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UP-H, Siedlce 2015.
 • Kunikowski J., Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa, Wyd. Bellona, Warszawa 2002.
 • Kwiatkowski S., Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy, IBE, Warszawa 2008.
 • Nowacki T., Kształcenie i doskonalenie pracowników. Zarys andragogiki pracy, PWN, Warszawa 1983.
 • Nowacki T., Praca i wychowanie, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1988.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U., Nr 109, poz. 704, ze zm., w Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468 i z 2005 r. Nr 117, poz. 986).
 • Suchodolski B., Wychowanie dla przyszłości, PWN, Warszawa 1959.
 • Suchodolski B., Wojnar J., Humanizm i edukacja humanistyczna, WSiP, Warszawa 1988.
 • Szlosek F., Psychologiczne i dydaktyczne aspekty kształcenia dorosłych, Glówny Ośrodek Szkoleniowy PKP, Warszawa 1998.
 • Szlosek F., Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Wyd. APS im. Marii Grzegorzewskiej, Wyd. ITE-PIB, Warszawa–Radom 2015.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
 • Wandas M., Praca magisterska pt. Edukacja dla bezpieczeństwa Firmy Budimex, wykonana w Katedrze Edukacji dla bezpieczeństwa, pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Jerzego Kunikowskiego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, Kierunek – Pedagogika, Specjalność – Edukacja dla bezpieczeństwa, Siedlce 2014.
 • Wiatrowski Z., Drogi do współczesnego rozumienia i uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych w Polsce, Wyd. AB, Bydgoszcz 2001, 2004.
 • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, wyd. IV, Wyd. AB, Bydgoszcz 2005.
 • Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, PWN, Warszawa 1964
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1144dfcc-1b4c-40d1-96ef-0169e282611b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.