PL EN


2007 | 3 | 133-139
Article title

Gospodarstwa farmerskie jako forma aktywizacji gospodarczej obwodu lwowskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article outlines economic changes in rural areas of Ukraina and especially focuses on theoperating new, private farms. Individual farms in Ukraina came into being when workers fromsovkhozy and kolkhozy got titles to the lands and were able to the individual farming. Unfortunately they were not interested in this form of farming because of complicated situation in a lawand economy. Farms as the new form of agriculture in Ukraina are not important and do not fulfillexpectations of the society. Lacks of capital, economic infrastructure, buildings, means of production (tractors, machines, fertilizers, plant pharmaceutics) is the main barrier to the development. Also unsteady political climate and frequent changes in property law are the restrictionsthat result a sense of incertitude and a lack of stability. Consequently it restricts decisions toinvestments in new farms.
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Polska
References
  • Bański J., 1999., Obszary problemowe w rolnictwie Polski., „Prace Geograficzne” 172/1999, IGiPZ PAN, Wrocław.
  • Bański J., 2003., Współczesne i przyszłe zmiany w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich - wybrane zagadnienia., Studia Obszarów Wiejskich PTG, t. IV, Warszawa.
  • Grykień S., 2006., Przekształcenia w rolnictwie Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów związkowych Niemiec, Polski i Ukrainy, Studia Geograficzne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  • Jaworowski P., 2003., Wybrane problemy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich [w:] Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unią Europejską, C. Sobków, M. Zarębski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  • Kołodziejczak A., 2003., Rola rolnictwa w perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich PTG, t. IV, Warszawa.
  • Rettinger R., 1998., Rola sektora prywatnego w rolnictwie Ukrainy, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, Prace Geograficzne XVII, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-114e2707-36e9-4e26-bf21-dde1c4c78b57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.