PL EN


2015 | 61 | 67-76
Article title

Niespokojne lata. Pieniądz na pograniczu Królestwa Polskiego i Zakonu Krzyżackiego w latach 1410-1466

Content
Title variants
EN
Unsettled years. Currency on the borders of the Kingdom of Poland and the Teutonic Order during the years 1410-1466
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza 46 skarbów monet odkrytych na terenach konfliktów zbrojnych Królestwa Polskiego oraz Zakonu Krzyżackiego. W jej efekcie stwierdzić można, że napięcia te nie miały znaczącego wpływu na wzajemne relacje gospodarcze obu krajów oraz na obieg pieniężny na tym terenie. Struktura skarbów monet wskazuje, iż odzwierciedlają one potrzeby ekonomiczne obu stron.
EN
An analysis of 46 coin hoards discovered in the border area of the Kingdom of Poland and the Teutonic Order inclines one to the belief that the series of military conflicts between these two states had no significant impact on their economic relations or on monetary circulation. The structure of the hoards reflects the material possessions of the local population, as well as their needs as consumers on both sides of the frontier.
Year
Volume
61
Pages
67-76
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Biskup M. 1987. Elementy gospodarcze podłoża zjednoczenia Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV wieku. W: M. Skowronek (ed.), Kazimierz Jagiellończyk. Zbiór studiów i esejów o Polsce drugiej połowy XV wieku. Warszawa, 18-81.
  • Biskup M. 2009. Polityka zewnętrzna zakonu krzyżackiego. W: M. Biskup, R. Czaja (eds.), Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo. Warszawa, 234-254.
  • Ives H.E. 1954. The Venetian Gold Ducats and its Imitations. New York.
  • Kubiak S. 1998. Znaleziska monet z lat 1146-1500 z terenu Polski: Inwentarz, przy współudziale B. Paszkiewicza. Poznań.
  • Musiałowski A. 2008. Udział monety zakonnej i pruskiej w obiegu pieniężnym północnej Wielkopolski i Kujaw do końca XV wieku. „Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu” 17, 95-116.
  • Tandecki J. 2009. Władztwo terytorialne wielkich mistrzów (1309-1409). W: M. Biskup, R. Czaja (eds.), Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo. Warszawa, 105-109.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0065-0986
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11547aca-1417-49c0-b338-b6e2daeddf4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.