PL EN


2016 | 1(26) | 142-151
Article title

Cykl PDCA w zarządzaniu antykryzysowym na przykładzie polskich przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
PDCA cycle in crisis management on the example of Polish enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this paper there are presented the main aspects of the continuous improvement in a company. The author described the key phases of the crisis management and compared them with the steps of the PDCA cycle to improve quality. There were also presented author’s research in 60 companies of the crisis management activities including PDCA cycle.
Year
Issue
Pages
142-151
Physical description
Contributors
author
References
 • Augustine N.R., 1995, Managing the crisis you tried to prevent, Harvard Business Review, November-December.
 • Batorski J., 2011, Zarządzanie w sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa turystycznego, jako organizacyjne uczenie się, [w:] Skalik J., Barabasz A. (red.), Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 217, Wrocław.
 • Brzeziński M., 1999, Proces uczenia się w nowoczesnej organizacji, Przegląd Organizacji, nr 4.
 • Coombs W.T., 2007, Ongoing Crisis Communications: Planning, Managing, and Responding, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Krzakiewicz K., 2003, Strategia i taktyka w zarządzaniu antykryzysowym, [w:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Cornetis, Wrocław.
 • Krzakiewicz K., 2008, Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Łuczak M., 2003, Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Mitroff I., Pearson C.M., 1998, Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym, Business Press, Warszawa.
 • NyBlom S.E., 2003, Understanding Crisis Management, Professional Safety, February.
 • Owczarek L., Paszcza M., 2011, Zarządzanie kryzysowe w samorządzie – planowanie, organizacja, procedury, Municipium, Warszawa.
 • Rogozińska-Mitrut J., 2010, Podstawy zarządzania kryzysowego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Rutkowska J., 2002, Zagrożenie kryzysem finansowym w przedsiębiorstwie i metody wczesnego rozpoznania symptomów jego występowania, [w:] Kozyra B., Zelek A. (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 • Seeger M.W., Sellnow T.L., Ulmer R.R., 1998, Communication, organization and crisis, [w:] Roloff M.E. (red.), Communication yearbook, vol. 21, Thousand Oaks, Sage.
 • Starosta A., 2014a, Anti-crisis management strategies. The case of companies in the Grater Poland Voivodenship, Management, vol. 18, no. 1, University of Zielona Góra, s. 255-266.
 • Starosta A., 2014b, Przyczyny kryzysu w przedsiębiorstwach – ujęcie teoretyczne i empiryczne, Marketing i Rynek, nr 5, s. 607-614.
 • Sudoł S., 1999, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
 • Urbanowska-Sojkin E., 2002, Antycypowanie kryzysów przedsiębiorstwa – aspekt informacyjny, [w:] Kozyra B., Zelek A. (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin.
 • Veil R.S., 2011, Mindful learning in crisis management, Journal of Business Communication, April 1, vol. 48, iss. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11554bbd-adb6-4a9f-9e3e-703f3a5453bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.