PL EN


2016 | 17 | 9-25
Article title

Geopolityczna wieża Babel

Authors
Content
Title variants
EN
Geopolitical Babel Tower
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po upływie stulecia od pojawienia się pojęcia geopolityka przeżywa ona swoisty renesans. Z drugiej strony nie brakuje opinii podważających jej naukowy status. Pretekstem do przyjęcia takiego stanowiska jest panujący w geopolityce chaos terminologiczny, przypisywany jej polityczny darwinizm, geograficzny determinizm, związki z ideologią nazistowską, wielość różnorodnych kierunków i doktryn, oraz słabość metodologiczna. Geopolityka współczesna przypomina więc biblijną wieżę Babel. Artykuł stanowi próbę wskazania drogi do sformułowania podstaw metodologicznych geopolityki, sprecyzowania jej definicji, określenia jej relacji z geostrategią i geoekonomią, oraz wskazania miejsca geopolityki w schemacie klasyfikacyjnym dyscyplin naukowych.
EN
In the beginning of 21st century, after one hundred years since the invention of the term by Rudolf Kjellen, geopolitics is currently used in many publications and has its own “renaissance”. But some of modern researchers have an objection about scientific status of geopolitics. They accuse definitional chaos, political darwinism, geographical determinism, relationships with Nazism, split to classical and postmodern geopolitics, many various doctrines and a lack of methodology to present geopolitical studies. It is like an attempt to build a modern type of biblical Babel Tower. The article is a trial to search a basement for scientific status of geopolitics. We can determine a short definition of geopolitics (as a “global politics”) based on Aristotle’s classification (first section), to explain a parallel evolution of geopolitics and globalization (second section), to determine geopolitical relationships with geostrategy and geoeconomy (“geopolitical triade”, third section) and finally place geopolitics in the modern classification of science and take an outline to geopolitical methodology (fourth section). Geopolitics is still growing and it may be one of basic sciences in 21st century. „Geopolitical Babel Tower” is to be replaced by „Geopolitical Triada” with a solid methodological foundation.
Year
Volume
17
Pages
9-25
Physical description
Contributors
References
 • Braudel, F, 1971, Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa
 • Clausewitz, C., von, 2010, O wojnie, Mireki, Kraków
 • Domke, R., (red.), 2009, Między historią a geopolityką, Częstochowa, Instytut Geopolityki
 • Gabiś, T., 1995, Powrót geopolityki, "Stańczyk", nr 1.
 • Hudzikowski, M., 2014, Możliwości i ograniczenia zastosowania teorii gier w badaniach polityki globalnej [w:] M. Hudzikowski (red) Wybrane metody badań politykiglobalnej, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Cęstochowa, s 117-133
 • Jean, C., 2003, Geopolityka, Ossolineum, Wrocław.
 • Kagan, R., 2009, Powrót historii i koniec marzeń, REBIS, Poznań
 • Kamiński, S., 1992, Nauka i metoda, Wyd. KUL, Lublin
 • Kazaniecki, W., 2009, Narodziny geopolityki we Francji, "Geopolityka", nr 2 (3)
 • Kjellen, R., 1899, Studier ofver Sveriges politiska granser, "Ymer", H. 3, s. 283-331. p
 • Klin,T., 2008, Geopolityka: spórdefinicyjny we współczesnej Polsce, "Geopolityka" nr 1(1)
 • Kiln, T., 2014, Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniu wybranych aspektów polityki globalnej [w:] M. Hudzikowski (red.) Wybrane metody badań polityki globalnej, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa, s. 59-78
 • Koziej, S., 1992, Teoria sztuki wojennej, Bellona, Warszawa.
 • Kozub, M., 2013, Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości, AON, Warszawa.
 • Lach, Z., Skrzyp, J., 2007, Geopolityka i geostrategia, AON, Warszawa
 • Lach, Z., Wendt, J., (red.) 2010 Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Instytut Geopolityki, Częstochowa
 • Leszczyński, T. Z., 2014, Metoda matchingu w gepolityce [w:] M. Hudzikowski, Wybrane metody badań poliyuki globalnej, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa, s. 79-91
 • Lorot, P., 1995, Histoire de la Geopolitique, Economica, Paris
 • Macała, J., 2008, Nieco zapomniany Karl Hausbofer, "Geopolityka, nr 1(1)
 • Macała, J., 2010, Czym jest geopolityka? Spory wokół jej definicji [w:] Z. Lach, J. Wendt (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Instytut Geopolityki, Częstochowa , s. 9-20.
 • Minogue, K., 1997, Polityka, Prószyński i S-ka, Warszawa. Moczulski, L., 2010, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa.
 • Nye, J., 2007, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Piskozub, A., 2010, Miejsce geopolityki w klasyfikacji dyscyplin nauki z geografią, historią i polityką w ich nazwach, „Przegląd Geopolityczny”, tom 2.
 • Potulski, J., 2011, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Instytut Geopolityki, Częstochowa.
 • Roszkowski, W., 2002, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, PWN, Warszawa.
 • Sajduk, B., 2009, Tradycyjne metody analizy polityki zagranicznej [w:] K. Szczerski (red.), Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.
 • Sienkiewicz, P., 1994, Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania, Bellona, Warszawa.
 • Słownik Wyrazów Obcych, PWN, 1997, Warszawa.
 • Sułek, M., 2001, Podstawy potęgonomii i potęgometrii, WSEiA, Kielce.
 • Sykulski, L., 2009, Geopolityka akademicka – między nauką a paradygmatem. Spór wokół semiotyki geopolitycznej [w:] R. Domke (red.), Między historią a geopolityką, Instytut Geopolityki, Częstochowa, s. 174-177.
 • Sykulski, L. (red.), 2013, Przestrzeń i polityka, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa.
 • Szczerski, K. (red.), 2009, Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.
 • Toffler, A. i H., 1996, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Wallerstein, I., 2004, Koniec świata jaki znamy, Scholar, Warszawa.
 • Wilczyński, P. L., 2011, Geograficzny bieg dziejów, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 105, s. 65-77.
 • Wilczyński, W. J., 2016, Znaczenie geopolityki, Przegląd Geopolityczny, 16, s. 9-14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-116c6478-7d41-4d74-b69e-3741dfa511ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.