PL EN


2016 | 6 (34) | 115-131
Article title

Executive power in the scandinavian political systems – the problem of minority cabinet in Norway (selected aspects)

Authors
Content
Title variants
PL
Władza wykonawcza w skandynawskich systemach politycznych – problem gabinetu mniejszościowego w Norwegii (wybrane zagadnienia)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the characteristics of the minority cabinet in the Scandinavian political systems and especially in Norway and its influence on political regime. Some interesting aspects has been chosen to illustrate the problem of minority government in Norway. Author explains normative and non-normative systemic factors that influenced the formation of the government cabinets without a sufficient majority in the parliament. The main thesis is that creation of minority governments is closely associated with the evolution of the party system and can be understood as a norm of political life in Scandinavia.
PL
Artykuł poświęcony jest charakterystyce rządów mniejszościowych w skandynawskich systemach politycznych, w tym zwłaszcza w Norwegii i ich wpływu na reżim polityczny. Kilka ciekawych aspektów zostało wybranych celem zilustrowania problemu istnienia rządu mniejszościowego w Norwegii. Autor wyjaśnia, normatywne i nienormatywne czynniki systemowe,które wpłynęły na tworzenie gabinetów rządowych bez wystarczającej większości w parlamencie. Główną tezą jest, że tworzenie rządów mniejszościowych jest ściśle związane z rozwojem systemu partyjnego i może być rozumiane jako norma w życiu politycznym Skandynawii.
Year
Issue
Pages
115-131
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
author
References
 • Grofman B., Lijphart A., The Evolution of Electoral and Party Systems in the Nordic Countries, New York 2002.
 • Grzybowski M., Norwegia. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2015.
 • Grzybowski M., Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Warszawa 2011.
 • Herman V., Pope J., Minority Governments in Western Democracies, “British Journal of Political Science” 1973, Vol. 3.
 • Kalandrakis T., Minority Governments: Ideology and Office, Boston Seminar 2002, http://politics.as.nyu.edu/docs/IO/4754/kalandrakis.pdf.
 • Narud H.M., Strøm K., Norway: A Fragile Coalition Order, [In:] Coalition Governments in Western Europe, eds. W.C. Müller, K. Strøm, Oxford 2006.
 • Narud H.M., Strøm K., Norway: Virtual Parliamentarism, [In:] Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies, eds. K. Strøm, W.C. Müller, T. Bergman, Oxford 2006.
 • Parliamentary Governments in the Nordic Countries at the Crossroads: Coping with Challenges from Europeanisation and Presidentialisation, eds. T. Persson, M. Wiberg, Stockholm 2011.
 • Persson T., Wiberg M., The Nordic Model of Parliamentary Government and its Challenges, [In:] Parliamentary Governments in the Nordic Countries at the Crossroads: Coping with Challenges from Europeanisation and Presidentialisation, eds. T. Persson,
 • M. Wiberg, Stockholm 2011. Rasch B.E., Why Minority Governments? Executive-Legislative Relations in the Nordic
 • Countries, [In:] Parliamentary Governments in the Nordic Countries at the Crossroads: Coping with Challenges from Europeanisation and Presidentialisation, eds. T. Persson, M. Wiberg, Stockholm 2011.
 • Rose R., The Problem of Party Government, London 1974.
 • Sartori G., Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Cambridge 1976.
 • Strøm K., Minority Government and Majority Rule, Cambridge 2010.
 • Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne, red. J. Iwanek, Toruń 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11719878-b9eb-4a01-b796-37e849c388ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.