PL EN


2009 | 51 | 59-67
Article title

"Ludzka kreatywność jest największym zasobem" - rzecz o prosumpcji w bibliotece

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
51
Pages
59-67
Physical description
Contributors
References
  • Aniszewska A., Kant K., Metody komunikacji elektronicznej między czytelnikiem a bibliotekarzem, [w:] Elektroniczny wizerunek biblioteki, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2008, s. 51-61.
  • Antoniewicz A., System Wiki jako nowe narzędzie warsztatu bibliotekarskiego, [w:] Elektroniczny wizerunek biblioteki, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2008, s. 129-137.
  • Benkler Y., Bogactwo sieci: jak społeczna produkcja zmienia rynki i wolność, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
  • Hayek F.A. von, Konstytucja wolności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
  • Oleński J., Ekonomika informacji: metody, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003.
  • Starzyński M., Gogacz G., Rola narzędzi Web 2.0 w budowaniu wizerunku nowoczesnej biblioteki, [w:] Elektroniczny wizerunek biblioteki, Elektroniczny wizerunek biblioteki, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2008, s. 83-91.
  • Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia: o globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
  • Tofler A., Trzecia fala, wyd. 2, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-117e221f-5c89-48e1-b072-0c99439ab9d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.