PL EN


2010 | 87 | 201-224
Article title

Instrumenty ekonomiczne zarządzania środowiskiem

Authors
Title variants
EN
Economical Instruments of Environment Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano rodzaje instrumentów ekonomicznych zarządzania środowiskiem stosowanych w Polsce i Unii Europejskiej. Przedstawiono najważniejsze akty prawne oraz regulacje dotyczące ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania oraz zasięg przedmiotowy ich obowiązywania.
EN
In the article were characterized economical instruments of environment management applied in Poland and the European Union. The most important legal documents and regulations concerning the environmental protection and the rational management and reach of applying to them were described.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Kiełczowski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.
  • 2. Górka K. Poskrobko B., Radecki W., Ochrona Środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE 1998.
  • 3. Małecki Z., Ochrona i zarządzanie środowiskiem, Tom II, Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2000.
  • 4. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
  • 5. Wierzbowski B., Rakoczy B., Podstawy prawa ochrony środowiska, Wyd. Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa 2005.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-117e2636-6404-4753-982a-924d980dac38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.