PL EN


2014 | 3(89) | 35-40
Article title

Polityka mieszkaniowa wobec starzenia się społeczeństw – podstawowe wyzwania

Content
Title variants
EN
Housing Policy in the Context of the Aging Society – Basic Challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The diverse preferences and expectations of elderly people pose a new challenge to the housing policies. The future role of housing policy is not as straightforward as it may seem at first glance. The group of elderly people will be requiring modified dwellings and access to other innovative solutions which will make possible spending the rest of life in suitable housing conditions. The article presents main problems connected with aging societies, increasing housing needs and housing policy.
PL
Zróżnicowane preferencje i oczekiwania osób starszych stanowią nowe wyzwanie dla polityki mieszkaniowej. Przyszła rola polityki mieszkaniowej nie jest tak prosta jak może się wydawać. Seniorzy będą potrzebować dopasowanych do potrzeb zasobów mieszkaniowych, dostępu do innych innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią spędzenie reszty życia w odpowiednich warunkach mieszkaniowych. Niniejszy artykuł prezentuje podstawowe problemy związane ze starzeniem się społeczeństw, wzrastającymi potrzebami mieszkaniowymi a polityką mieszkaniową.
Year
Issue
Pages
35-40
Physical description
Dates
published
2014-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Aging, Housing and Urban Development, OECD, Paris 2003.
 • Błedowski P., Polityka wobec osób starych – cele i zasady, „Studia BAS. Starzenie sie społeczenstwa polskiego”, 2012, nr 2, <http://www.bas.sejm.gov.pl>.
 • Blikowska J., Cwiek J., Wybieraja nieznane zamiast samotnosci w pustym domu, „Rzeczpospolita”, 15-16.03.2014.
 • Bojanowska E., Opieka nad ludzmi starszymi, /W:/ To idzie starosc – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia sie ludnosci Polski, pod red. P. Szukalskiego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, <http://www.isip.org.pl>.
 • Brzeski W. J., Streszczenie: „Mieszkalnictwo senioralne w USA. Raport Urban Land Institute”, 2012, <http://www.seniorhousing.pl>.
 • Cele strategiczne i cele operacyjne miejskiej polityki społecznej wobec seniorów, Warszawa 2008, <http://strategia.um.warszawa.pl/sites/default/files/081118_cele_i_kierunki_seniorzy.pdf>.
 • Cesarski M., Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badan, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Lipman B., Lubell J., Salomon E., Housing an Aging Population. Are we prepared?, Center for Housing Policy, <http://www.nhc.org/media/files/AgingReport2012.pdf>
 • Lis P., Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej, /W:/ J. Dzieciuchowicz (red.), Współczesne przemiany srodowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2011.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, Główny Urzad Statystyczny, Warszawa 2011.
 • Meluch B., Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów – warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne, „Finansowanie nieruchomosci”, 2013, nr 1 i 2.
 • Nykiel L., Demograficzne uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa i rynku mieszkaniowego, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomosci”, tom XIX, nr 3, Olsztyn 2011.
 • Zrałek M., Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób starszych. Dylematy i kierunki zmian, /W:/ O sytuacji ludzi starszych, J. Hrynkiewicz (red.), Rzadowa Rada Ludnosciowa, Tom III, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-117ee6e0-c1f9-4cea-b0f9-634a590ad9a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.