PL EN


2015 | 3 | 1 | 95-105
Article title

Efektywność inwestowania na przykładzie spółek giełdowych z sektora energetycznego, paliwowego i surowcowego

Content
Title variants
EN
Investment Efficiency on the Example of Stock Companies of Energy, Oil&Gas Industry and Basic Materials Industry Sectors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było zbadanie efektywności inwestowania na GPW w Warszawie na przykładzie spółek wchodzących w skład indeksów sektorowych: WIG energia, WIG paliwa i WIG surowce. Za pomocą wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej skonstruowano mierniki syntetyczne (wzorcowy i bezwzorcowy), a następnie rozwiązano zadania optymalizacyjne określające efektywność badanych metod inwestycyjnych. Inwestowanie w sektorach energetycznym, paliwowym i surowcowym daje wysokie stopy zysku, zatem jest atrakcyjne dla inwestora. Niezbędna jest jednak dogłębna analiza danych historycznych, zarówno fundamentalnych, jak i historycznych cen giełdowych w celu wyboru walorów najbardziej atrakcyjnych, bezpiecznych i zyskownych. Inwestor ma do wyboru wiele różnych strategii inwestycyjnych, w szczególności może posłużyć się metodologią WAP, miarami taksonomicznymi i miarą bezwzorcową. Zastosowanie ww. miar daje porównywalne stopy zysku.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
95-105
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Matematyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, adamast@ue.katowice.pl
author
 • Dr inż., Katedra Matematyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice,, ewa.pospiech@ue.katowice.pl
References
 • Gąsiorkiewicz L. (2011), Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Giri C. N. (2004), Multivariate Statistical Analysis, USA Marcel Dekker.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A. (2009), Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa.
 • Jóźwicki R. (2011), Strategie inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa.
 • Micherda B. (2004), Wspó³czesna analiza finansowa, Zakamycze, Kraków.
 • Ostasiewicz W. (red.) (1999), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
 • Przekota G., Szczepańska-Przekota A. (2008), Analiza empiryczna efektywności polskiego rynku akcji, Ośrodek Analiz Statystycznych, Warszawa.
 • Rencher A. C. (2002), Methods of Multivariate Analysis, John Wiley & Sons, New York.
 • Tarczyński W. (2002), Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • www.gpw.pl, dostęp dnia 30.04.2015, 5.05.2015.
 • www.infostrefa.pl, dostęp dnia 30.04.2015, 5.05.2015.
 • www.bankier.pl, dostęp dnia 30.04.2015, 5.05.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-117f36f2-48cb-4fb0-b38b-f89196595fb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.