PL EN


2019 | 2 | 1(3) | 217-229
Article title

Poczet jurystów i ekonomistów (2). Rafał Lemkin (1900-1959) – patron „Głosu Prawa” 2019

Authors
Content
Title variants
EN
Lexicon of Polish Lawyers and Economists: Rapha el Lemkin – patron of “The Voice of Law” 2019
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W drugim zeszycie w ramach „Pocztu Jurystów i Ekonomistów” prezentujemy Rafała Lemkina, polskiego prawnika, którego dziś zna cały świat jako twórcę koncepcji „zbrodni ludobójstwa” a potem głównego autora Konwencji ONZ z 9 grudnia 1948 r. w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Stale wiedza o polskim okresie życia Lemkina jest w literaturze światowej nieznaczna. Dlatego też w 2017 r. opublikowaliśmy krótką biografię, akcentując przede wszystkim okres polski życia twórcy pojęcia „ludobójstwo” (A. Redzik, Rafał Lemkin (1900-1959) – co-creator of international criminal law. Short biography, Warsaw 2017, ss. 70; ISBN 978-83-931111-3-8). Zbliżające się 60-lecie śmierci Rafała Lemkina jest dobrą okazją, aby to on stał się patronem drugiego roku wydawniczego „Głosu Prawa”. Postanowiliśmy też o przedrukowaniu mało znanego artykułu Lemkina na temat władzy sędziego karnego, gdyż twórczość jego z okresu sprzed 1933 r., szczególnie z obszaru kryminologii oraz prawa karnego nie jest dziś znana. 60 rocznica śmierci stanowi dodatkowy pretekst do przywołania sylwetki Rafała Lemkina.
EN
This section presents figures of the most distinguished Polish lawyers and economists. The aim is to provide a possibly broad depiction of their scientific, organizational, didactic and social achievements. In 2019, the patron of “The Voice of Law” is Raphael Lemkin.
Contributors
author
 • Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
References
 • Lemkin R., Totally Unofficial. The Autobiography of Raphael Lemkin, ed. D.-L. Frieze, New Haven & London 2013.
 • Lemkin R., Rządy państw Osi w okupowanej Europie, tłum. A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, B. Lackoroński, M. Madej, Warszawa 2013.
 • Lemkin R., Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina, red. D.-L. Frieze, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2018.
 • Civilians in contemporary armed conflicts: Rafał Lemkin’s heritage, red. nauk. A. Bieńczyk-Missala, Warszawa 2017.
 • Cooper J. F., Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention, Houndmills, Basingstokes, New York 2008.
 • Irvin-Erickson D., Raphaël Lemkin and the Concept of Genocide, Philadelphia 2017.
 • Korey W., An Epitaph for Raphael Lemkin, New York 2001.
 • Kornat M., Rafał Lemkin (1900–1959). Studium biograficzne, „Zeszyty Historyczne” 2004, z. 147, s. 107-157.
 • Maza H., Raphaël Lemkin et la Convention contre Génocyde, [in:] H. Maza, Neuf Meneurs Internationaux de l’initiative individuelle dans l’institution des organisations internationales pendant le XIXe et XXe siècle, Paris 1965, s. 343-357.
 • Power S., “A Problem from Hell”. America and the Age of Genocide, New York 2002.
 • Rafał Lemkin: A Hero of Humankind, ed. A. Bieńczyk-Missala, S. Dębski, Warsaw 2010 (autorzy: A. D. Rotfeld, R. Szawłowski, M. Kornat, W. Korey, J.-L. Panné, S. Courtois, S. L. Jacobs, C. Kraft, A. Weiss-Wendt, R. Serbyn, W. A. Schabas, D. Shraga, Z. Kędzia, B. Misztal).
 • Redzik A., Rafał Lemkin (1900-1959) co-creator of international criminal law. Short biography, Warsaw 2017.
 • Redzik A., Raphael Lemkin (1900–1959): Father of the Genocide Convention, [in:] The Faces of Human Rights, ed. K. McCall-Smith, J. Wouters, F. Gómez Isa, London 2019, s. 82-93.
 • Sands Ph., Ku pamięci sprawiedliwości: nieoczekiwane miejsce Lwowa w prawie międzynarodowym, „Palestra” 2012, nr 11-12, s. 11-27.
 • Sands Ph., East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes against Humanity, New York 2016.
 • Sands Ph., Powrót do Lwowa. O genezie „ludobójstwa” i „zbrodni przeciwko ludzkości”, tłum. J. Soszyński, Warszawa 2018.
 • Szawłowski R., Rafał Lemkin – twórca pojęcia „ludobójstwo” i główny architekt Konwencji z 9.XII.1948 (w czterdziestolecie śmierci), „Państwo i Prawo” 1999, nr 10, s. 74-86.
 • Szawłowski R., Rafał Lemkin, warszawski adwokat (1934–1939), twórca pojęcia „genocyd” i główny architekt konwencji z 9 grudnia 1948 r. („Konwencji Lemkina”). W 55-lecie śmierci, Warszawa 2015 (tamże także A. Redzik, Od redakcji, s. III-IV).
 • Troebst S., Lemkin and Lauterpacht in Lemberg and Later: Pre- and Post-Holocaust Careers of Two East European International Lawyers [2013], http://www.iwm.at/transit/transit-online/lemkin-and-lauterpacht-in-lemberg-and-later-pre-and-post-holocaust-careers-of-two-east-european-international-lawyers/
 • Weiss-Wendt A., Zakładnik polityki. Rafał Lemkin o „sowieckim ludobójstwie”, tłum. J. Dołęga, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2008, nr 3 (43).
 • Żukowski P. M., Krakowskie czasy studiów Rafała Lemkina, „Dzieje Najnowsze” 2011, z. 1, s. 139-158.
 • Земан І., Наука міжнародного права у Львівському університеті: монографія, Львів: ЛНУ імені Івана Франка 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-117f897d-c09c-4285-813f-57b0093bf3ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.