PL EN


2015 | 224 | 73-82
Article title

Lean accounting, czyli jak szczupła rachunkowość wspiera wykorzystanie koncepcji lean management w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
How lean accounting supports lean management concept in an enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja lean management wywodzi się bezpośrednio z przedsiębiorstwa Toyota i w ciągu ostatnich dwudziestu lat zrewolucjonizowała branże produkcyjne, a później zaczęła być wykorzystywana również w usługach, handlu, jak również w sektorze publicznym. Koncepcja lean management zaczęła stopniowo podbijać rynki i spowodowała zapotrzebowanie na inny rodzaj informacji generowany przez system rachunkowości. W ten sposób powstała lean accounting, czyli „szczupła” rachunkowość podporządkowana regułom i wymogom lean management. Celem artykułu jest podkreślenie roli lean accounting jako kluczowego systemu informacyjnego organizacji „szczupłej” dostosowanego do specyfiki lean management. W artykule skonfrontowano również tradycyjną rachunkowość zarządczą z lean accounting i wskazano obszary, które wyraźnie rozdzielają te dwa systemy.
EN
The paper shows the main aspects of lean management and emphasizes the role of lean accounting in process of implementation lean management to enterprise. There are also presented and discussed the key rules and methods of lean accounting.
Keywords
Year
Volume
224
Pages
73-82
Physical description
Contributors
References
 • Cusamo M. (1994), The Limits of „Lean”, „Sloan Management Reviev”, Summer.
 • DeBusk G.K., (2012), Use Lean Accounting to Add Value to the Organization, „The Journal of Corporate Accounting & Finance”, March/April.
 • Holweg M. (2007), The genealogy of lean production, „Journal of Operations Management”, Vol. 25.
 • Kennedy F., Brewer P. (2006), The Lean Enterprise and Traditional Accounting – Is the Honeymoon Over? „The Journal of Corporate Accounting & Finance”, September//October.
 • Krafcik, J.F. (1988), The triumph of the lean production system, „Sloan Management Review”, Fall.
 • Likier J.K. (2005), Droga Toyoty, MT Biznes, Warszawa.
 • Maskell B., Baggaley B., Grasso L. (2011), Practical Lean Accounting: A Proven System for Measuring and Managing the Lean Enterprise, second edition, Productivity Press.
 • Maskell B., Baggley B. (2006), Lean Accounting: What’s It All About?, „Target”, Vol. 22, No. 1.
 • Maskell B., Kennedy F. (2007), Why Do We Need Lean Accounting and How Does It Work?, „The Journal of Corporate Accounting & Finance”, March/April.
 • Michalak J. (2009), Założenia, zasady i narzędzia lean accounting, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 49 (105), Warszawa.
 • Michalak M., Zarzycka E. (2013), Lean w procesach operacyjnych [w:] I. Sobańska (red.), Lean accounting integralny element lean management, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Sobańska I. (2013), Lean accounting – geneza, zasady, metody [w:] I. Sobańska (red.), Lean accounting integralny element lean management, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Sobańska I. (red.) (2013) Lean accounting integralny element lean management, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Womack J.P., Jones D.T., Roos D. (1990), The Machine That Changed the World, Rawson Associates, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11853fae-f019-4c1b-84b6-869f62a6c1c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.