PL EN


2017 | 22/3 | 123-132
Article title

Przekład realiów kulturowych w rosyjskiej powieści kryminalnej (na materiale utworów Aleksandry Marininy w tłumaczeniu Elżbiety Rawskiej i Aleksandry Stronki)

Content
Title variants
EN
Translation of the cultural elements in the Russian detective novel (based on detective novels of Alexandra Marinina and its Polish translations by Elzbieta Rawska and Aleksandra Stronka)
Languages of publication
PL RU
Abstracts
EN
The aim of the paper is to show the main procedures used in a translation of the specific cultural elements encrypted in Alexandra Marinina’s criminal novels. The material of the present analysis was taken from three books: Мужские игры, Убийца поневоле, Чужая маска translated by Elzbieta Rawska and Aleksandra Stronka.
Year
Issue
Pages
123-132
Physical description
Contributors
References
 • Aleškin Pëtr. 1998. Hoču okazatʹsâ nepravym! Nekotorye razmyšleniâ po povodu izdatelʹskih del. „Knižnoe obozrenie” № 17 [Алешкин Пётр. 1998. Хочу оказаться неправым! Некоторые размышления по поводу издательских дел. „Книжное обозрение” № 17].
 • Berg Mihail. 2000. Literaturokratiâ. Problemyprisvoeniâ i pereraspredeleniâ vlasti v literature. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie [Берг Михаил. 2000. Литературократия. Проблемы присвоения и  перераспределения власти в  литературе. Москва: Новое литературное обозрение].
 • Bolʹšoj ûridičeskij slovarʹ. 2003. Red. Suharev A.Â., Krutskih V.E., Suhareva A.Â. Moskva: Infra–M [Большой юридический словарь. 2003. Ред. Сухарев А.Я., Крутских В.Е., Сухарева А.Я. Москва: Инфра–М].
 • Černâk Mariâ Aleksandrovna. 2010. Sovremennaâ russkaâ literatura. Moskva: Èksmo [Черняк Мария Александровна. 2010. Современная русская литература. Москва: Эксмо].
 • Hejwowski Krzysztof. 2006. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Lewicki Roman. 2000. Obcość w odbiorze przekładu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej.
 • Marinina Aleksandra. 1995. Ubijca ponevole. Moskva: Èksmo [Маринина Александра. 1995. Убийца поневоле. Москва: Эксмо].
 • Marinina Aleksandra. 1996. Čužaâ maska. Moskva: Èksmo [Маринина Александра. 1996. Чужая маска. Москва: Эксмо].
 • Marinina Aleksandra. 2008. Mužskie igry. Moskva: Èksmo [Маринина Александра. 2008. Мужские игры. Москва: Эксмо].
 • Marinina Aleksandra. 2008. Zabójca mimo woli. Przeł. Stronka A. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Marinina Aleksandra. 2011. Męskie gry. Przeł. Rawska E. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Marinina Aleksandra. 2013. Cudza maska. Przeł. Stronka A. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Vlahov Sergej, Florin Sider. 1980. Neperevodimoe v perevode. Moskva: Meždunarodnye otnošeniâ [Влахов Сергей, Флорин Сидер. 1980. Непереводимое в переводе. Москва: Международные отношения].
 • Ziomek Jerzy. 1979. Przekład – rozumienie – interpretacja. W: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji. Red. Sławiński J., Święch J. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich: 43–71.
 • Zorkaâ Nataliâ. 1997. Knižnoe čtenie v postperestrojku. „Puškin”. Tonkij žurnal čitaûŝim po-russki № 1: [Зоркая Наталия. 1997. Книжное чтение в постперестройку. „Пушкин”. Тонкий журнал читающим по-русски № 1].
 • (online) http://www.glossary.ru/cgibin/gl_find.cgi?ph=%F7%E5%EB%ED%EE%EA&action=%C F%EE%E8%F1%EA 9 (dostęp 21.11.2017).
 • (online) https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/977106 (dostęp 21.11.2017).
 • (online) http://www.gibdd.ru/about/history/ (dostęp 22.11.2017).
 • (online) https://www.youtube.com/watch?v=MOjlIdP53so (dostęp 25.11.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1195fdbb-ab44-4cb9-b638-ac43f6680f36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.