PL EN


2010 | 16: Literatura i rytuały | 370-384
Article title

Rytuał w zwierciadle cenzury. Urząd Kontroli jako strażnik kultowego obrazu władzy w początkach Polski Ludowej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
  • 1. M. Ciećwierz, Polityka prasowa 1944-1948, Warszawa 1989, s. 102-103. ; 2. M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992, s. 106. ; 3. B. Hertz, Pierwszy maja ongi; E. Ajnenkiel, Łódzkie maje (wspomnienia), "Nowiny Literackie", 1947, nr 7, s. 2. ; 4. E. Krasucki, Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza, biografia polityczna, Warszawa 2009, s. 128. ; 5. P. Osęka, Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944-1956, Warszawa 2007. ; 6. A. Słomkowska, Prasa w PRL. Szkice historyczne, Warszawa 1980, s. 124-125. ; 7. Słownik Biograficzny Działaczy Ruchu Ludowego. Makieta, red. J. Dancygier et al., Warszawa 1989, s.196. ; 8. Sprawozdanie z cenzury prewencyjnej "Nowin Literackich" nr 7 z dnia 4.05.47, cenzor Kamieniecki [Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW, sygn. 15: D–O (1/32), k. 230]. ; 9. Sprawozdanie z cenzury prewencyjnej "Nowin Literackich" nr 14 z dnia 14.06.47, cenzor Stawczyk [Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW, sygn. 15: D–O (1/32), k. 236]. ; 10. Sprawozdanie z cenzury prewencyjnej „Nowin Literackich” nr 49 z dnia 05.12.48, cenzorzy Fajer/ Landsberg [Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW; sygn. 29: N–O, k. 73].26[Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW; sygn.1, k. 110]. ; 11. Sprawozdanie z cenzury prewencyjnej tygodnika "Nowiny Literackie" nr 2 z dnia 30 III 47, cenzor Panecki/ Kowalczyk, nr cenzury: B–30253 [Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW, sygn. 15: D–O (1/32), k. 226]. ; 12. Sprawozdanie z cenzury prewencyjnej tygodnika "Odrodzenie" nr 29 z 20 VII 1948, cenzorzy: Karpowska/ Karpowski [Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW, sygn. 15: D–O (1/32), k. 256]. ; 13. Sprawozdanie z cenzury prewencyjnej tygodnika "Szpilki" nr 7 z dn. 16 II 48, cenzor Landsberg [Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW, sygn. 29: S, k. 51]. ; 14. Sprawozdanie z cenzury prewencyjnej tygodnika "Szpilki" nr 17 z dn. 25 IV 48, cenzor Kowalski [Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW; sygn. 29: S, k. 69]. ; 15. Sprawozdanie z cenzury prewencyjnej "Tygodnika Warszawskiego" nr 27 z 4 VII 1948 r. [Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW, sygn. 29: T, k. 112]. ; 16. Sprawozdanie z działalności wydawnictw państwowych i społecznych za okres 1 XII-31 XII 1949 [Archiwum Państwowym w Poznaniu, sygn. 14, k. 56]. ; 17. Stenogram z III odprawy krajowej Kierowników Wojewódzkich Urzędów Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w dniu 12-14.01.1946 [Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW, sygn. 421, t. 2, k. 29, 72 i 76]. ; 18. Stenogram z odprawy Naczelników Wojewódzkich Urzędów Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie w dniach 4 i 5 czerwca 1948 (zapis maszynowy) [Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW, sygn. 421, t. 3; k.7 i 14]. ; 19. Zespół Instruktażu i Dokumentacji ZI-057, Kategoria "A". Protokóły ingerencyjne w czasopismach "Dialog", "Ekran", "Film", "Wiadomości Filmowe", Warszawa 1959 [Archiwum Akt Nowych w Warszawie, GUKPPiW, sygn. 1813].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11a3d06d-84bc-4db5-976e-b4df543c2e55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.