PL EN


2014 | 283 |
Article title

Problematyka kryminalistyczna przestępczości skierowanej przeciwko podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w branży restauracyjnej. Rzeczywiste zagrożenia kryminalne na podstawie badań przeprowadzonych w restauracjach warszawskich

Content
Title variants
EN
The issue of the criminal activity directed against economic operators in the restaurant industry. Real criminal offence threats, compiled on the basis of the results of the survey conducted in Warsaw restaurants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń kryminalnych dla podmiotów gospodarczych prowadzących restauracje. W artykule prezentowane są główne wyniki badań przeprowadzonych przez autora wśród przedstawicieli trzech grup respondentów: właścicieli restauracji, managerów oraz pracowników. Opisana jest metodologia badań. W treści wskazane są najpoważniejsze zagrożenia kryminalne, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Autor przedstawia dane dotyczące wielkości strat generowanych przez sprawców oraz częstotliwości ich zachowań przestępnych. Wskazuje na różnice w postrzeganiu zjawiska przestępczości skierowanej przeciwko właścicielom restauracji przez różne grupy badanych. Omawia kwestie związane ze ściganiem sprawców i metodami profilaktycznymi stosowanymi przez przedsiębiorców. Istotnym i kluczowym walorem artykułu jest fakt, iż bazuje on na badaniach jakościowych w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych z właścicielami i osobami zatrudnionymi w 18 restauracjach warszawskich.
EN
The purpose of this article is to present a comprehensive review of criminal threats to the restaurant owners. The article presents a research methodology and the results of a research study conducted by the author on three groups of respondents: the restaurant owners, managers and employees. Indicated are the most serious criminal threats, both external and internal. Presented data reveal amounts of losses generated by the perpetrators and the frequency of their criminal activities. Discussed are the differences in the perception of crime against restaurant owners by different groups of respondents. A separate section of the article is devoted to prosecution of the perpetrators and preventive methods and measures applied by entrepreneurs. The key value of the present article lies in the methodology applied by the author, i.e., qualitative research in the form of in-depth interviews with the owners and staff of 18 restaurants in Warsaw.
Year
Issue
283
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11a9fef3-a5be-413a-a305-44065262ac03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.