Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 52 | 3(209) | 385-404

Article title

Korpusowe metody badania logosu i etosu

Content

Title variants

EN
The method of corpus analysis in the study of logos and ethos

Conference

Siła argumentu: racja przekonanie, konsensus, 20-21 Listopad 2015, Wrocław

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja procesu badawczego wykorzystującego lingwistyczne metody korpusowe do wzbogacania fi lozofi cznych teorii logosu (tj. struktur inferencyjnych) i etosu (tj. struktur komunikacyjnych powiązanych z charakterem czy wiarygodnością mówcy). Te dwa typy zjawisk komunikacyjnych przyciągały uwagę fi lozofów od czasów starożytnych, kiedy to Arystoteles, jako jeden z pierwszych, zaproponował sposób rozumienia tych pojęć w swojej Retoryce. Współcześnie problem eksplozji danych, związany z rozwojem nowoczesnych technologii i Internetu, postawił przed fi lozofi ą nowe wyzwanie: możliwość zautomatyzowania procesu przetwarzania dużych zasobów danych i wydobywania informacji dotyczących tego, jakie opinie i argumenty ludzie formułują, oraz tego, kto jest uznawany za wiarygodnego mówcę, wymaga dobrego zrozumienia tego, w jaki sposób ludzie faktycznie konstruują struktury logosu i etosu – nawet jeżeli są to niepoprawne konstrukcje. Stąd też w naszych badaniach stosujemy następującą metodologię: (1) wychodzimy od teorii fi lozofi cznych, (2) następnie wybieramy dziedzinę dyskursu, dla której chcemy zidentyfi kować typowe językowe zachowania związane z logosem i etosem, (3) dane te analizujemy przy użyciu wybranych teorii, (4) na podstawie statystyk i wglądu w naturę danego dyskursu formułujemy nowe twierdzenia dotyczące interesujących nas zjawisk, (5) aby w końcu móc zastosować wyniki tych badań do wspierania automatycznego wydobywania struktur logosu i etosu z dużych zasobów danych języka naturalnego.
EN
The aim of this paper is to discuss research process which employs linguistic methods of corpus analysis in order to better understand dialogue strategies people use. Theories developed in such a way are then suitable to be used for argument mining, i.e. for automated identifi cation and extraction of these strategies from large resources of texts in natural language. The paper considers two types of communication phenomena related to Aristotelian notions of logos (i.e. inferential premise-conclusion structures) and ethos (i.e.communication structures related to the character of the speaker). The goal of the paper is accomplished in four steps. The task of identifying the main problem (Sect. 1) allows us to give an outline of the corpus study method for automated argument mining (Sect. 2). Next, the explication of this method paves the way for discussing two examples of applying the corpus method to analyse logos and ethos, namely controversy and consensus (Sect. 3) and ethotic structures in a dialogue (Sect. 4).

Year

Volume

52

Issue

Pages

385-404

Physical description

Dates

published
2016-07

Contributors

 • Zakład Logiki i Kogniwistyki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • Arg-Tech, Centre for Argument Technology University of Dundee, UK
author
 • Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
 • Arg-Tech, Centre for Argument Technology University of Dundee, UK
 • Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk
 • Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Ajdukiewicz K., 1965, Logika pragmatyczna, Warszawa: PWN.
 • Arguments Ad, 2016, Korpus map argumentacji dla wybranych technik typu argumenta ad: http://corpora.aifdb.org/RS [Dostęp: 14.07.2016].
 • Arystoteles, 2016, Dzieła wszystkie: Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, przeł. Kazimierz Leśniak, Warszawa: PWN.
 • Austin J.L., 1962, How to Do Things with Words, Oxford: Clarendon.
 • Biber D., Conrad S., Reppen R., 1998, Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Budzyńska K., 2010, Argument analysis: Components of interpersonal argumentation, [w:] Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Proceedings of 3rd International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2010), 135–146.
 • Budzyńska K., 2013, Circularity in Ethotic Structures, “Synthese”, 190/15: 3185–3207.
 • Budzyńska K., Janier M., Reed C., Saint-Dizier P., Stede M., Yaskorska O., 2014, A model for processing illocutionary structures and argumentation in debates, [w:] Proceedings of the 9th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2014).
 • Budzyńska K., Reed C., 2011, Whence inference? [w:] University of Dundee Technical Report, University of Dundee.
 • Budzyńska K., Villata S., 2017, Processing Argumentation in Natural Language Texts, [w:] Handbook of Formal Argumentation, King’s College Publications, w przygotowaniu. Pietro Baroni, Dov Gabbay, Massimiliano Giacomin, Leendert van der Torre.
 • Duthie R., Budzyńska K., Reed C., 2016, Mining Ethos in Political Debate, [w:] Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Proceedings of the 6th International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2016), (w druku).
 • EthAn Thatcher 3, 2016, Korpus map argumentacji dla debat w parlamencie brytyjskim w okresie pełnienia funkcji premiera przez Margaret Thatcher, http://www.arg.dundee.ac.uk/aif-corpora/Ethan3 [Dostęp: 14.07.2016].
 • Hansard, 2016, Hansard 1803-2005, transkrypty debat w parlamencie brytyjskim: http://hansard. millbanksystems.com/ [Dostęp: 14.07.2016].
 • Janier M., Yaskorska O., 2016, Applying Inference Anchoring Theory for argumentative structure recognition in the context of debate, [w:] Argumentation and Reasoned Action: Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation (ECA 2015), vol. II, London: College Publications, 569–586.
 • Janier M., Budzyńska K., Aakhus M., Reed C., 2016, Modelling argumentative activity in mediation with inference anchoring theory: The case of impasse, [w:] Argumentation and Reasoned Action: Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation (ECA 2015), London: College Publications, vol. I, London: College Publications, 245–264.
 • Janier M., Lawrence J., Reed C., 2014, OVA+: An argument analysis interface, [w:] Proceedings of the Fifth International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2014), 463–464.
 • Kawalec P., 2014, Metody mieszane w kontekście procesu badawczego w naukoznawstwie, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 199/1: 3–22.
 • Konat B., Lawrence J., Park J., Budzyńska K., Reed C., 2016, A corpus of argument networks: Using graph properties to analyse divisive issues, [w:] Proceedings of the 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2016).
 • Lawrence J., Bex F., Reed C., Snaith M., 2012, AIFdb: Infrastructure for the Argument Web, [w:] Proceedings of the 4th International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2012), 515–516.
 • Lawrence J., Park J., Konat B., Budzynska K., Reed Ch., (w recenzji), Using Argumentative Structure to Interpret Debates in Online Deliberative Democracy and eRulemaking”, ACM Transactions on Internet Technology.
 • Locke J., 1836, An Essay Concerning Human Understanding, 7th ed., London: Balne. Wydanie polskie: Rozważania dotyczącze rozumu ludzkiego (1955), t. I–II, przeł. Bolesław Gawęcki, Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa: PWN.
 • Mohri M., Rostamizadeh A., Talwalkar A., 2012, Foundations of Machine Learning, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Palau R.M., Moens M.-F., 2009, Argumentation mining: the detection, classification and structure of arguments in text, [w:] Proceedings of the 12th international conference on artificial intelligence and law. ACM, 98–107.
 • Park J., Cardie C., 2014, Identifying appropriate support for propositions in online user comments, [w:] Proceedings of the First Workshop on Argumentation Mining. ACL 2014, 29–35.
 • Peldszus A., Stede M., 2013, From argument diagrams to argumentation mining in texts: A survey, “International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence”, 7/1: 1–31.
 • Rahwan I., Zablith F., Reed C., 2007, Laying the foundations for a worldwide argument web, “Artificial Intelligence”, 171/10-15: 897–921.
 • Regulation Room Divisiveness, 2016, Korpus map argumentacji forum internetowego: http://arg.tech/rrd [Dostęp: 14.07.2016].
 • Searle J.R., 1969, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language, New York: Cambridge University Press.
 • Searle J.R., 1975, A taxonomy of illocutionary acts, “Language, Mind and Knowledge. Minnesota Studies in the Philosophy of Science”, 7: 344–369.
 • Walton D., Reed C., Macagno F., 2008, Argumentation Schemes, Cambridge: Cambridge University Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-11ad2894-d8f4-4c8e-b787-1c21b28689d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.