PL EN


2015 | 58/116 z. 2 | 119-127
Article title

Trzy Opowieści Umberta Eco jako przykład współczesnej baśni

Authors
Content
Title variants
EN
Umberto Eco’s Tre Racconti as the example of modern fairy tale
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the analysis and interpretation of Umberto Eco’s Tre Racconti. Each of the stories is considered in the context of its relationship with the structure and themes of traditional fairy tales and is recognized as an example of postmodern fairy tale (the term of Weronika Kostecka). The article also posed the question of the identity of the Tre Racconti Model Reader. The main thesis is derived from Umbetro Eco’s concept of the open work and it is an assumption that the three tales are set in a one continuum – so they can therefore be read as a single, modern fairy tale.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie i interpretacji Trzech Opowieści Umberta Eco. Każda z historii składowych dzieła rozpatrywana jest w kontekście jej związków ze strukturą i tematyką baśni tradycyjnych oraz uznana zostaje za przykład baśni postmodernistycznej (termin Weroniki Kosteckiej). Stawiane jest również pytanie o tożsamość Czytelnika Modelowego Trzech Opowieści. Wywiedziona z koncepcji Eco o dziele otwartym główna teza pracy jest założeniem, że poszczególne baśnie ze zbioru tworzą kontinuum – można je zatem odczytać jako jedną, współczesną baśń.
Year
Volume
Pages
119-127
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
References
 • Bettelheim Bruno (2010), Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, tłum. D. Danek, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 • Bondanella Peter (1997), Umberto Eco. Semiotyka, literatura, kultura masowa, tłum. M. P. Markowski, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Carmi Eugenio, Eco Umberto (2005), Trzy Opowieści, tłum. A. Kuciak, Dom Wydawniczy rebis, Poznań.
 • Eco Umberto (1994), Lector in fabula, tłum. P. Salwa, PIW, Warszawa.
 • Eco Umberto (2008), Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, K. Żaboklicki, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 • Jakuboze Adrian (2007), Metodologia badań baśni. Problemy i propozycje rozwiązań [w:] A. Jakuboze,
 • M. E. Pobieżyńska, M. Zaczek, Baśń — oralność — zagadka. Studia, red. nauk. J. Z. Licheński,
 • Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 • Kostecka Weronika (2014), Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.
 • Ługowska Jolanta (2006), Baśń jako wprowadzenie do myślenia aksjologicznego [w:] Kulturowe konteksty baśni, t. 2: W poszukiwaniu straconego królestwa red. G. Leszczyński, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań.
 • Papuzińska Joanna (2005), Nowe tropy baśni [w:] Kulturowe konteksty baśni, t. 1: Rozigrana córa mitu, red. G. Leszczyński, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań.
 • Waksmund Ryszard (2005), Baśń sponiewierana (Kartka z dziejów gatunku) [w:] Kulturowe konteksty baśni, t. 1: Rozigrana córa mitu, red. G. Leszczyński, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań.
 • Weis Jadwiga (2006), Ścieżki baśni: Symboliczne wędrówki do wnętrza duszy, eneteia — Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa.
 • Wróblewska Violetta (2003), Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0084-4446
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11cbd7dd-207a-458d-968a-13ce8ac373d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.