Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22 | 39-55

Article title

W obronie rozumu. Uwagi na temat Herberta Schnädelbacha koncepcji „rozumu otwartego"

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł porusza problematykę związaną z pojęciem rozumu. W szczególności kwestię, jakie czynniki musi wziąć pod uwagę obrońca znaczenia idei rozumu oraz jak może uzasadniać swoją obronę. Ponadto, jakie uwagi można sformułować co do tego uzasadnienia i jaki ono samo ma walor. Przyjrzymy się zatem najpierw próbom obrony rozumu formułowanym na gruncie niemieckiej filozofii współczesnej, kładąc szczególny nacisk na Herberta Schnadelbacha koncepcję „rozumu otwartego”, następnie zapytamy o uzasadnienie samego dążenia do ustanowienia takiej koncepcji, która w zamierzeniu ma być obroną rozumu. W końcu sformułujemy podstawowe uwagi krytyczne.

Year

Issue

22

Pages

39-55

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Polska

References

 • Adorno T. W., Dialektyka negatywna, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1986.
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, (w:) idem, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996.
 • Arystoteles, Etyka wielka, tłum. W. Wróblewski, (w:) idem, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1996.
 • Baumgartner H.-M., Rozum skończony, tłum. A. M. Kaniowski, Warszawa 1996.
 • Dilthey W., Gesammelte Schriften, t. VIII, Leipzig - Berlin 1931.
 • Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tłum. M. Łukaszewicz, Kraków 2000.
 • Habermas J., Teoria działań komunikacyjnych, t. I, tłum. A. M. Kaniowski, Warszawa 1999.
 • Horkheimer M., Społeczna funkcja filozofii, tłum. J. Doktór, Warszawa 1987.
 • Saint-Sernin B., Rozum w XXwieku, tłum. M. L. Kalinowski, B. Banasik, Gdańsk 2001.
 • Lenk H., Filozofia pragmatycznego interpretacjonizmu, tłum. Z. Zwoliński, Warszawa 1995.
 • Schnadelbach H., Próba rehabilitacji „animal rationale”, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001.
 • Schnadelbach H., Filozofia w Niemczech 1831-1933, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1992.
 • Schnadelbach H., Rozum i historia, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001.
 • Schnadelbach H., Filozofia w nowoczesnej kulturze, tłum. T. Buksiński, (w:) T. Buksiński (red.), Filozofia w dobie przemian, Poznań 1994. Steenblock V., Transformationen des Historismus, Munchen 1991.
 • Welsch W., Rozum i przejścia. 0 rozumie transwersalnym, tłum. B. Mrozewicz, (w:) T. Buksiński (red.), Rozumność i racjonalność, Poznań 1997.
 • Welsch W., Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1234-4087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-11e1f272-5ed2-4d8f-8452-a9163a5735e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.