PL EN


2017 | 468 | 215-221
Article title

Grupowanie metodą k-średnich z warunkiem spójności

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Metody taksonomiczne są często wykorzystywane do grupowania jednostek administracyjnych (gmin, powiatów, regionów, państw). Ich przedmiotem są najczęściej: jakość życia mieszkańców, atrakcyjność inwestycyjna regionów, poziom rozwoju infrastruktury lub inne bezpośrednio niemierzalne zjawiska. W klasycznych procedurach grupowania nie uwzględnia się powiązań przestrzennych jednostek administracyjnych, co prowadzi zazwyczaj do braku spójności przestrzennej otrzymanych grup. Interesujące byłoby opracowanie modyfikacji metody k-średnich pod kątem zapewnienia spójności przestrzennej uzyskiwanych podziałów jednostek terytorialnych. W pracy omówiono zmodyfikowany algorytm k-średnich oraz zaprezentowano jego implementację w postaci rozszerzenia programu STATISTICA. Przedstawiono przykładowe wyniki grupowania na spójne podzbiory dla danych dotyczących powiatów. Porównano uzyskany podział do klasycznej klasyfikacji, w której nie uwzględniono warunku spójności.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11e7152c-eb5a-47c3-9623-87af47a2126e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.