PL EN


Journal
2012 | 3 | 318-333
Article title

Aktywność biologiczna surowców roślinnych objętych Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii

Content
Title variants
EN
Biological activity of plant raw materials subject to the counter drug addiction act
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rośliny psychoaktywne towarzyszą człowiekowi od tysię- cy lat. Początkowo używane przez kapłanów i medyków w celach rytualnych i leczniczych, dzisiaj stanowią problem społeczny, prowadząc do uzależnienia i śmierci wielu ludzi. W Polsce zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z późniejszymi zmianami. Obejmuje ona substancje otrzymywane na drodze syntezy chemicznej, kilkanaście roślin, w tym od dawna znany mak lekarski i konopie siewne, ich przetwory oraz związki wyizolowane z roślin. Substancje roślinne wprowadzone do ustawy podczas nowelizacji 20 marca 2009 roku nie były dotychczas znane w Polsce. Problem ich dostępności w naszym kraju pojawił się od roku 2008, kiedy wchodziły jeszcze w skład legalnie rozprowadzanych tzw. „dopalaczy”. Stan wiedzy odnośnie efektów biologicznych wywoływanych przez włączone do ustawy rośliny jest niewielki. Brakuje informacji na temat mechanizmów działania związków czynnych¸ a niekiedy nie są znane związki odpowiedzialne za efekt psychoaktywny. Brak świadomości konsekwencji zdrowotnych w perspektywie dłuższego zażywania tych substancji powoduje, że stanowią one duże zagrożenie dla młodych ludzi, chętnie eksperymentujących z nowymi narkotykami. W pracy opisano 16 roślin psychoaktywnych wprowadzonych do ustawy: Argyreia nervosa, Banisteriopsis caapi, Calea zacatechichi, Catha edulis, Echinopsis pachanoi, Kava kava, Leonotis leonurus, Mimosa tenuiflra, Mitragyna speciosa, Nymphaea caerulea, Peganum harmala, Psychotria viridis, Rivea corymbosa, Salvia divinorum, Tabernanthe iboga, Trichocereus peruvianus.
EN
Psychoactive plants have been a part of human life for ages. Used by priests and healers for ritual and medical purposes in the past, at present, psychoactive plants pose a social problem leading to addiction and death of many people. In Poland a July 29, 2005 act and alterations of thereof defie the principles and the course of action in counteracting drug addiction. The act concerns substances obtained in the process of chemical synthesis, a dozen or so plants, including opium poppy and marihuana, opium poppy and marihuana products, and compounds isolated from plants. Plant substances included in an alteration to a March 20, 2009 act had not been known in Poland before. Problems with the availability of those substances occurred in Poland in 2008, when those substances, called then “designer drugs” or “legal highs,” were considered to be legal. Little is known about the biological effcts caused by the plants included in the act. There is a lack of information about the mechanisms of actions of effctual compounds and about compounds responsible for psychoactive inflence. A lack of awareness of health consequences stemming from taking those substances for a longer time poses a threat to young people willing to experiment with new narcotics. This essay will describe 16 psychoactive plants included in the act: Argyreia nervosa, Banisteriopsis caapi, Calea zacatechichi, Catha edulis, Echinopsis pachanoi, Kava kava, Leonotis leonurus, Mimosa tenuiflra, Mitragyna speciosa, Nymphaea caerulea, Peganum harmala, Psychotria viridis, Rivea corymbosa, Salvia divinorum, Tabernanthe iboga, Trichocereus peruvianus.
Journal
Year
Issue
3
Pages
318-333
Physical description
Contributors
  • Z Narodowego Instytutu Leków, Zakład Leków Pochodzenia Naturalnego, Zakład Chemii Farmaceutycznej
author
  • Z Narodowego Instytutu Leków, Zakład Leków Pochodzenia Naturalnego, Zakład Chemii Farmaceutycznej
  • Z Narodowego Instytutu Leków, Zakład Leków Pochodzenia Naturalnego, Zakład Chemii Farmaceutycznej
  • Z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11ecd8d0-e348-4ae1-ae8c-14afef04d4f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.