PL EN


2017 | 8 | 1 | 5-25
Article title

Europejskość jako sytuacja kultury hinternarodowej

Authors
Title variants
EN
Europeanness as the Situation of the Hinternational Culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Europa uznana jest za model cywilizacyjny, w którym państwa usytuowane w przestrzeni wielonarodowej i wielokulturowej, tworzą integralne terytorium dla rozwoju kultur narodowych. Celem tego referatu jest rozszerzenie tej kwalifikacji w świetle obecnych debat wokół „kryzysu europejskiego”, poprzez koncepcję Europy jako habitusu hinternarodowego. Ponawiam przy tym pytanie, czy w odniesieniu do Europy możliwy jest nowy dyskurs uniwersalności oraz jaka powinna być reakcja intelektualistów europejskich, zwłaszcza akademików, wobec kryzysów „uniwersalizmu europejskiego”.
EN
Europe is considered to be a model of civilisation, with the states in a multicultural and multinational space, creating the integral territory for the development of national cultures. So the purpose of this paper is to add to that qualification, in the context of the actual “European crisis debate”, the concept of Europe as the hinternational habitus. There is also a question—in relation to Europe—is any new discourse of universality possible? And what should be the reaction of European intellectuals, especially academics, in response to the crises of the “European universalism”?
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
5-25
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Metodologii Historii w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym UMCS, emurska@gmail.com
References
 • Anderson, Benedict. Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Tłum. Stefan Amsterdamski. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997.
 • Attali, Jacques. Słownik XXI wieku. Tłum. Bogusław Panek. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002.
 • Badiou, Alain. Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu. Tłum. Julian Kutyła i Paweł Mościcki. Kraków: Wydawnictwo Korporacja Ha!Art, 2007.
 • Bocheński, Józef Maria. Polski testament. Ojczyzna, Europa, cywilizacja. Komorów: Wydawnictwo „Antyk”, 1999.
 • Butler, Judith, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek. Przygodność, hegemonia, uniwersalność: współczesne debaty na lewicy. Tłum. Agata Czarnacka, Maciej Kropiwnicki, Sławomir Królak. Warszawa: Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, 2014.
 • Cywilizacja europejska. Różnorodność i podziały. Red. Maciej Koźmiński. Kraków: Universitas, 2014.
 • Dunin, Kinga. „Łaska przekraczania granic”. Gazeta Wyborcza 24-25 marca 2007.
 • Elias, Norbert. O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne. Tłum. Tadeusz Zabłudowski i Kamil Markiewicz. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2011.
 • Gadamer, Hans-Georg. Prawda i metoda: Zarys hermeneutyki filozoficznej. Tłum. Bogdan Baran Kraków: Inter Esse, 1993.
 • Gellner, Ernest. Narody i nacjonalizm. Tłum. Teresa Hołówka. Warszawa: PIW, 1991.
 • Guérot, Ulrike. Europa jako republika. Historia Europy w XXI wieku. Tłum. Tomasz F. Krawczyk i Marcin Sobala. Autoryzowana wersja przemówienia konferencyjnego z 6 maja 2015. http://publica.pl/teksty/guerot-europa-jako-republika-historia-europy-w-xxi-wieku-56653.html
 • Historie wzajemnych oddziaływań. Red. Robert Traba. Berlin, Warszawa: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, 2014.
 • Judt, Tony. Kiedy zmieniają się fakty. Tłum. Andrzej Jankowski. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2015.
 • Kirk, Lisbeth. „Let’s be honest: the union does not exist”. Euobserver. Brussels, 3. June 2016. https://euobserver.com/institutional/133674.
 • Koniec Europy jaką znamy. Red. Przemysław Wielgosz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, 2013.
 • Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Red. Lawrence E. Harrison i Samuel P. Huntington. Tłum. Sławomir Dymczak. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2003.
 • Kultura narodowa i polityka. Red. Joanna Kurczewska Warszawa: Oficyna Naukowa 2000.
 • Naród — tożsamość — kultura. Między koniecznością a wyborem. Red. Wojciech Józef Burszta, Krzysztof Jaskułowski, Joanna Nowak. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy i Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2005.
 • Porębski, Mieczysław. Polskość jako sytuacja. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002.
 • Sowa, Jan. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas, 2011.
 • Walicki, Andrzej. Naród, nacjonalizm, patriotyzm. Kraków: Universitas, 2009.
 • Weiler, Joseph H.H. Chrześcijańska Europa. Tłum. Wojciech Michera. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”, 2003.
 • White, Hayden V. Przeszłość praktyczna. Red. Ewa Domańska. Kraków: Universitas, 2014.
 • Zielonka, Jan. Koniec Unii Europejskiej. Tłum. Elżbieta Gołębiowska. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych MSZ, 2014.
 • Žižek, Slavoj. W obronie przegranych spraw. Tłum. Julian Kutyła. Warszawa: Wydawnictwo „Krytyki Politycznej” 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11fd2388-f7ef-4293-9783-9ce2417af789
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.