PL EN


2019 | 22 | 51-63
Article title

Początki opiniowania sądowo-lekarskiego na ziemiach polskich (do XVIII wieku)

Content
Title variants
EN
Beginnings of forensic-medical opinionating on Polish territories until the 18th century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents an outline of the history of judicial and medical opinionating in polish territories in municipal and land law until the 18th century. The issues of the participation of medical experts (expert witnesses) in court proceedings to resolve issues related to health assessment and causes of death in legal aspects were discussed. The cooperation of law and medicine has resulted in the emergence of a new, separate medical science: forensic medicine. The impact and adoption of German law has been discussed (Constitutio Criminalis Carolina, Sachsenspiegel and Weichbild). The article also presents, among others, the first public autopsy in Poland (conducted by Joachim Oelhaf), as well as the first psychiatric expertise.
PL
Artykuł przedstawia zarys dziejów opiniowania sądowo-lekarskiego na ziemiach polskich w prawie miejskim oraz prawie ziemskim do XVIII stulecia. Poruszono problematykę udziału znawców medycyny (biegłych) w postępowaniach sądowych dla rozstrzygnięcia kwestii związanych z oceną zdrowia i przyczyn zgonu w aspekcie prawnym. Współdziałanie prawa i medycyny zaowocowało powstaniem nowej, odrębnej nauki medycznej: medycyny sądowej. Opisano wpływ i przyjmowanie prawa niemieckiego (Constitutio Criminalis Carolina, Zwierciadło saskie oraz Weichbild). W artykule przedstawiono również m.in. pierwszą na ziemiach polskich publiczną sekcję zwłok (przeprowadzoną przez Joachima Oelhafa), a także pierwszą ekspertyzę psychiatryczną.
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1213a26f-8c49-4ed3-b634-6a4a0268f4c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.