PL EN


2017 | 40 | 147-158
Article title

Europe and the Challenge of Islam in the Thought of J. Ratzinger /Benedict XVI

Content
Title variants
PL
Europa wobec wyzwania islamu - myśl J. Ratzingera/Benedykta XVI
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
J. Ratzinger takes into consideration the complexity of Islam, the diversity of attitudes in the scope of the orthodoxy recognized by all Muslims. There are examples of openness to the tolerant rationality and terrorism rooted in religion, peaceful cooperation with Christians as well as cruel persecutions. In the 20th century a revolutionary interpretation has developed which subordinates religion to politics. An open question remains if and to what extent the culture of freedom and democracy can develop in the framework of Islam and if violence can be eradicated to be replaced with respect of human freedom, especially religious freedom. Benedict XVI has expressed the need and the necessity to continue the mutual dialogue. He was the first pope to visit the Muslim mosque Al-Aksa in Jerusalem. The dialogue should serve as a joint testimony of faith in God, peace and profound respect towards human life, recognition of the dignity of man and woman. It worth to meet Muslims in the common search for the truth. By helping those in need Christians and Muslims can give a testimony of God’s love, the creator of all human kind. The return to Christianity in Europe, respect for moral and religious values can help to alleviate the conflict with the world of Islam.
PL
J. Ratzinger dostrzega złożoność zjawiska islamu, różnorodność postaw, brak uznawanej przez wszystkich muzułmanów ortodoksji. Obok otwarcia na tolerancyjną racjonalność istnieje, odwołujący się do motywacji religijnej, terroryzm, obok świadectw pokojowego współżycia z chrześcijanami występuje także okrutne prześladowanie. W XX wieku rozwinęła się rewolucyjna wykładnia islamu podporządkowująca religię polityce. Pozostaje otwarte pytanie, czy i na ile kultura wolności i demokracji może rozwinąć się w obrębie islamu, czy potrafi on wyrzec się przemocy i uszanować ludzką wolność, a w szczególności wolność religijną. Benedykt XVI wielokrotnie wyraża potrzebę i konieczność wzajemnego dialogu. Jako pierwszy papież odwiedza muzułmański meczet Al-Aksa w Jerozolimie. Dialog powinien służyć wspólnemu świadectwu wiary w Boga, pokojowi, pogłębieniu szacunku dla ludzkiego życia, uznaniu godności mężczyzny i kobiety. Warto spotkać się z muzułmanami we wspólnym poszukiwaniu prawdy. Poprzez pomoc potrzebującym świadczyć o miłości Boga, Stwórcy wszystkich ludzi. Powrót do chrześcijaństwa w Europie, szacunek dla wartości moralnych i religijnych może przyczynić się do złagodzenia konfliktu ze światem islamu.
Year
Issue
40
Pages
147-158
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
References
 • Benedict XVI in a conversation with Peter Seewald, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu, Kraków 2011.
 • Benedict XVI, Address to the Ambassadors of Countries with a Muslim Majority and to the Representatives of Muslim Communities in Italy, Hall of the Swiss, Castel Gandolfo, 25.09.2006 https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_ spe_20060925_ambasciatori-paesi-arabi.html [29.06.2017].
 • Benedict XVI, Meeting with organizations for interreligious dialogue, Auditorium of Notre Dame Center-Jerusalem, 11 May 2009, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2009/may/ documents/hf_ben-xvi_spe_20090511_dialogo-interreligioso.html [29.06.2017].
 • Benedict XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej [Address to the Roman Curia], „Wiadomości KAI” 1 (2008), 30th December 2007/6 January 2008, s. 21-23.
 • Benedict XVI, Address during the welcoming ceremony at the airport in Luqa on 17th April 2010 on the occasion of Apostolic Journey to Malta, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/ speeches/2010/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20100417_welcome-malta.html [29.06.2017].
 • Benedict XVI, Address to the representatives of the other Churches and Ecclesial Communities,
 • 20th September 2005; Meeting with representatives of some Muslim communities, Cologne, 20th September 2005, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2005/august/documents/ hf_ben-xvi_spe_20050820_meeting-muslims.html [4.07.2017].
 • Benedict XVI, Christians and Muslims are being called for dialogue. Meeting with the President of the Religious Affairs Directorate, Ankara, 28.11.2006, http://www.kath.net/news/15333 [4.07.2017].
 • Benedict XVI, Faith, Reason and the University Memories and Reflections, Meeting of the Representatives of Science, Aula Magna of the University of Regensburg Tuesday, 12 September 2006,http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2006/september/documents/hf_benxvi_spe_20060912_university-regensburg.html [4.07.2017].
 • Benedict XVI, Homily during a Holy Mass in Ephesus 29.11.2006, https://w2.vatican.va/content/ benedict-xvi/en/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_hom_20061129_ephesus.html [29.06.2017].
 • Benedict XVI, Homily of His Holiness Benedict XVI Basilica of St John Lateran Holy on 13th April 2006, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/homilies/2006/documents/hf_ben-xvi_ hom_20060413_coena-domini.html [29.06.2017].
 • Benedict XVI, Meeting with Members of the Government, Institutions of the Republic, the Diplomatic Corps, Religious Leaders and Representatives of the World of Culture, Hall of the Baabda Presidential Palace 15 September 2012, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/ speeches/2012/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20120915_autorita.html [4.07.2017].
 • Benedict XVI, Meeting with Muslim Religious Leaders, Members of Diplomatic Corps and Rectors of Universities in Jordan, Mosque al-Hussin bin Talal-Amman, 9th May 2009, https://w2.vatican. va/content/benedict-xvi/en/speeches/2009/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20090509_capimusulmani.html [4.07.2017].
 • Benedict XVI, Meeting with Religious Leaders in the Waldegrave Drawing Room of St. Mary’s University College in Twickenham, 17 września 2010, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/ speeches/2010/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20100917_altre-religioni.html [4.07.2017].
 • Benedict XVI, Post Synodal Apostolic Exhortation Africae Munus of His Holiness Pope Benedict XVI, to the Bishops, Clergy, Consecrated Persons and the Lay Faithful On the Church in Africa in service to Reconciliation, Justice and Peace, http://w2.vatican.va/content/benedict xvi/en/apost_ exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20111119_africae-munus.html [29.06.2017].
 • Benedict XVI, Post-Synodal Apostolic Exhortation Verbum Domini On the Word of God in the Life and Mission of the Church, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_exhortations/documents/ hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html [4.07.2017].
 • Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Kraków 2001.
 • Jan Paweł II i Europa, ed. K. Kalinowska, B. Brodzińska, M. Zamojska, Toruń 2009.
 • John Paul II and Interreligious Dialogue, ed. B.L. Serwin, H. Kasimow, Eugene 2005.
 • Khoury, A. T., Ist Gott ein absoluter, ungebundener Wille? Bemerkungen zum islamischen Voluntarismus, w: Benedikt XVI, Glaube und Vernunft die Regensburger Vorlesung. Vollständige Ausgabe, Freiburg-Basel-Wien 2006, p. 77-96.
 • Kościół – islam – świeckie państwo w Europie, ed. P. Burgoński, Toruń 2012. Misje po Soborze Watykańskim II, ed. W. Kowalak and al., Płock 1981.
 • Nichols, A., The Thought of Pope Benedict XVI An Introduction to the Theology of Joseph Ratzinger, London 2005.
 • Papież z Cypru mówił do Bliskiego Wschodu, [The Pope speaks to the Middle East from Cyprus] „Wiadomości KAI” 23 (2010), 13th June 2010, p. 3, 16, 17.
 • Ratzinger, J., Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, Kraków 2001.
 • Ratzinger, J., Duch liturgii, Poznań 2002.
 • Ratzinger, J., Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005.
 • Ratzinger, J., Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005.
 • Ratzinger, J., Katechizm Kościoła Katolickiego a optymizm zbawionych, „Communio” 14/4 (1994), p. 3-18.
 • Ratzinger, J., Kościół-ekumenizm-polityka, Poznań-Warszawa 1990.
 • Ratzinger, J., Wykłady bawarskie z lat 1963-2004, Warszawa 2009.
 • Sakowicz, E., Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963– 1999), Warszawa 2000.
 • Sakowicz, E., Rozmowy o islamie i dialogu, Lublin 2007.
 • Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Kraków 2005.
 • Szymik, J., Theologia Benedicta, vol. II, Katowice 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-121d9bd5-284f-4336-8a63-e0154ba703e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.