PL EN


2014 | 4 | 495-510
Article title

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem jako funkcja wspomagająca kierowanie przedsiębiorstwem wykonawstwa budowlanego

Authors
Content
Title variants
EN
Integrated risk management as a supporting function when running a construction enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Realizacja w praktyce projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa wykonawstwa budowlanego wymaga zarządzania ryzykiem w sposób kompleksowy i sformalizowany. W odniesieniu do działalności wykonawców budowlanych istnieje zatem potrzeba modyfikacji tradycyjnej formuły zarządzania ryzykiem do postaci zintegrowanej. Zasadniczym celem publikacji jest przedstawienie koncepcji zintegrowanego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wykonawstwa budowlanego ujmowanej jako funkcja wspomagająca kierowanie przedsiębiorstwem traktowanym jako całość. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem powinno bowiem dotyczyć wszystkich płaszczyzn funkcjonowania przedsiębiorstwa. Najważniejsza jest jednak umiejętność zastosowania odpowiedniej metodyki w tym względzie. Należy więc zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego rozpatrywać w ujęciu funkcjonalnym i funkcyjnym.
Year
Volume
4
Pages
495-510
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, piotr.tworek@ue.katowice.pl
References
 • Bunni N. G. (2003), Risk and Insurance in Construction, Spon Press, Taylor & Francis Group, London – New York.
 • Burtonshaw-Gunn A. S. (2009), Risk and Financial Management in Construction, Gower Publishing, Farnham.
 • Cristóbal S. R. J. (2009), Time, Cost, and Quality in a Road Building Project, „Journal of Construction Engineering and Management”, Vol. 135, No. 11.
 • Dallas F. M. (2006), Value & Risk Management, Blackwell Publishing, Ltd., Oxford.
 • Dziworska K. (2000), Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Edwards L. (1995), Practical Risk Management in the Construction Industry, Thomas Telford, London.
 • Flanagan R., Norman G. (1993), Risk Management in Construction, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Godfrey S. P., Halcrow W. (1996), Control of Risk. A Guide to the Systematic Management of Risk from Construction, CIRIA, London.
 • Jajuga (red.) (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Knight W. K. (2010), ISO 31000:2009. New Risk Management Standard, The Materials from a Workshop held at the 4th International Conference of Risk Management Association of POLRISK, Warszawa.
 • Kurek R. (2002), Zadania i miejsce risk managera w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa . w: Zarządzanie finansami. Klasyczne metody – nowoczesne narzędzia, Zarzecki D. (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Lam J. (2003), Enterprise risk management, Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Marcinek K., Pera K., Tworek P., Adamek-Hyska D., Tomecki M. (2012), Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Revere J. (2003), Construction Risk. A Guide to the Identification and Mitigation of Construction Risks, AuthorHouse, Bloomington.
 • Saporita R. (2006), Managing Risks in Design and Construction Project, ASME PRESS, New York.
 • Smith J. N., Merna T., Jobling P. (2007), Managing risk in construction project, Blackwell Publishing, Ltd., Oxford.
 • Subsurface Conditions. Risk Management for Design and Construction Professionals, (1998), D. J. Hatem (red.), John Wiley & Sons, New York – Chichester – Wenheim – Brisbane – Singapore – Toronto.
 • Tworek P. (2010), Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Tworek P. (2012 a), Integrated risk management in construction enterprises – theoretical approach, „Journal of Economics & Management”, Vol.
 • Tworek P. (2012 b), Plan risk response as a stage of risk management in investment projects in Polish and U.S. construction – methods, research, Scientific Annals of the ‘Alexandru Ioan Cuza’ University of Iaºi, Economic Science, Vol. 59, Issue
 • Tworek P. (2012 c), Risk managers in the largest construction and assembly companies in Poland – survey research, w: Managing and Modeling of Financial Risks (PART II), Èulik M. (red.), VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Ostrava.
 • Tworek P. (2013 a), Methodical aspects of risk assessment in investment projects in construction (survey research) . w: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Barczak A. S., Tworek P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Tworek P. (2013 b), Reakcja na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlanomontażowego, Difin, Warszawa.
 • Walker P., Greenwood D. (2002), Construction Companion to Risk and Value Management, RIBA Enterprises, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-122ef572-fb16-43a9-b693-642bde9508eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.