PL EN


2018 | 72 | 3(322) | 138-146
Article title

Rewolucjonista mimo woli. Luter oczyma Heinego

Title variants
EN
The Unintentional Revolutionary. Luther as Seen by Heine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia sposób, w jaki Heinrich Heine opisuje postać Lutra w swoim eseju Z dziejów religii i filozofii w Niemczech. Luter jest jego zdaniem człowiekiem, który przyniósł Niemcom wolność myśli, co zaowocowało powstaniem filozofii, krytycznie badającej także chrześcijaństwo. Następstwem reformacji była także teologia krytyczna wobec tradycyjnych dogmatów, prowadząca do faktycznego samorozkładu religii chrześcijańskiej, zastępowanej w Niemczech stopniowo przez panteizm. Wszystkie te zjawiska pozostawały oczywiście w całkowitej sprzeczności z rzeczywistymi intencjami Reformatora, który „rewolucjonistą” stał się wyłącznie „mimo woli”.
EN
A presentation of the way in which Heinrich Heine portrayed Luther in his essay: On the History of Religion and Philosophy in Germany. Heine envisaged Luther as a person who brought the Germans freedom of thought, which in turn produced a philosophy that critically studies also Christianity. Another consequence of the Reformation was theology critical of traditional dogmas and leading to an actual self-dissolution of Christian religion, which in Germany was gradually replaced by pantheism. Naturally, all those phenomena contradicted the actual intentions of the Reformer, who became a “revolutionary” entirely “against his will”.
Keywords
EN
Year
Volume
72
Issue
Pages
138-146
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-124476c3-c33a-4778-8e46-72377ee1e921
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.