PL EN


Journal
2011 | 29 | 1-21
Article title

Lojalność i zbawienie. Josiaha Royce'a droga do utopii

Content
Title variants
EN
Loyalty and salvation. Josiah Royce's road to Utopia (in Polish)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest filozofia społeczna i moralna amerykańskiego idealisty Josiaha Royce'a. Kluczowe pojęcia dla Royce'a, lojalność i wspólnota, objaśniane są i interpretowane w duchu heglizmu, filozofii Schopenhauera, chrześcijaństwa i amerykańskiego pragmatyzmu. Autor artykułu stawia tezę, że społeczne i etyczne poglądy prowadzą Royce'a (wbrew jego zamierzeniom) do pewnego rodzaju koncepcji utopijnego społeczeństwa, zwanego przez niego Wielką Wspólnotą.
EN
In this paper I present the social and moral philosophy of the American idealist Josiah Royce. Royce’s key notions, loyalty and community, are explained and interpreted in the spirit of Hegelianism, the philosophy of Schopenhauer, Christianity, and American pragmatism. I argue that Royce’s social and ethical outlooks lead him (in spite of his intentions) to a kind of conception of Utopian society called by him the Great Community.
Keywords
Journal
Year
Issue
29
Pages
1-21
Physical description
Contributors
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu
References
 • Armour [1992] – L. Armour, Josiah Royce and the World Order: Can Insurance Reduce War and Environmental Disaster?, „Laval théologique et philosophique” 48 (2) 1992.
 • Briody [1969] – M.L. Briody, Community in Royce: an Interpretation, „Transactions of the Charles S. Peirce Society” (4) 1969.
 • Clendenning [1999] – J. Clendenning, The Life and Thought of Josiah Royce, Vanderbilt University Press, 1999.
 • Corrington [1984] – R.S. Corrington, A Compairison of Royce's Key Notion of the Community of Interpretation with the Heurmeneutics of Gadamer and Heidegger, „Transactions of the C.S. Peirce Society” (20) 1984.
 • Kegley [2008 ] - J.A.K. Kegley, Josiah Royce in Focus, Indiana University Press, 2008.
 • Koczanowicz [1994] – L. Koczanowicz, Poza głównym nurtem: Absolut, społeczność i jaźń w filozofii Josiaha Royce'a, [w:] idem, Jednostka – działanie – społeczeństwo. Koncepcje jaźni w filozofii amerykańskiego pragmatyzmu, Warszawa 1994.
 • Kołakowski [1976] – L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. 1, Paryż 1976.
 • Royce [1892] – J. Royce, The Spirit of Modern Philosophy, Boston 1892.
 • Royce [1901] – J. Royce, The World and the Individual, New York 1901.
 • Royce [1906] – J. Royce, Studies of Good and Evil: A Series of Essays upon Problems of Philosophy and of Life, New York 1906.
 • Royce [1913] – J. Royce, The Problem of Christianity, New York 1913.
 • Royce [1916] – J. Royce, The First Anniversary of the Sinking of the Lusitania. May 7th, 1916, [w:] idem, The Hope of the Great Community, New York 1916.
 • Royce [1995] – J. Royce, The Philosophy of Loyalty, Vanderbilt University Press, Nashville 1995.
 • Royce [2003] – J. Royce, War and Insurance, „Connecticut Insurance Law Journal” 10 (1) 2003.
 • Royce [2009] – J. Royce, Race Questions, Provincialism, and Other American Problems (Expanded Edition), Fordham University Press, 2009.
 • Santayana [1922] – G. Santayana, Character and Opinion in the United States, with Reminiscences of William James and Josiah Royce, New York 1922.
 • Simon [2003] – J. Simon, Peace and Insurance: Recovering the Utopian Vision of Insurance in Royce's War and Insurance, „Connecticut Insurance Law Journal” 10 (1) 2003.
 • Znamierowski [1915] – C. Znamierowski, Metafizyka społeczności, „Przegląd Filozoficzny” (3/4) 1915.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1246c4d9-d3a4-4978-a633-6a301e2bff1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.