PL EN


2015 | 217 | 131-144
Article title

Strategie biznesu usługodawców logistycznych działających w sieci

Authors
Content
Title variants
EN
Strategies of the business of logistics services providers acting in the web
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Globalizacja i internacjonalizacja wpływa na działalność usługodawców logistycznych. Dostrzegają oni konieczność zmian w dotychczasowych modelach biz-nesowych, zwłaszcza w obszarze strategii. Wobec tego przed usługodawcami stoi za-danie polegające na dostosowaniu realizowanych strategii lokalnych do jednej strategii globalnej. W artykule wskazano, że warunkiem koniecznym osiągnięcia sukcesu przez usługodawców logistycznych jest oparcie działalności na strukturze sieciowej i strategii glolokalnej.
EN
The globalization and the internationalization influence the operations of lo-gistics services providers. They notice the need for change in current business models especially in the area of the strategy. In that case before logistics services providers a task consisting in adapting realized local strategies into one global strategy is standing. In the article they showed that basing activity was a necessary condition of achieving success by logistics services providers for the network structure and the glolocal strategy.
Year
Volume
217
Pages
131-144
Physical description
Contributors
author
References
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Castells M.(2000), The rise of the network society. The information age: economy, socie-ty and culture, Vol. 1, Blackwell, Cambridge.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer busi-ness, Warszawa.
 • Kuciński K. (2011), Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji, „Rocznik Żyrardow-ski”, tom IX, s. 15-39.
 • Rymarczyk J. (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Svensson G. (2001), “Glocalization” of business activities: a “glocal strategy” appro-ach, “Management Decision”, 39/1.
 • Yip G. (1996), Strategia globalna, PWE, Warszawa.
 • [www 1] http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/760/DB-Schenker-nowe-centrum-logistyczne-w-Brnie.html (dostęp: 2.09.2014).
 • [www 2] http://www.logistics.dbschenker.pl/log-pl-pl/start/informacje-dla-mediow-dbschenker /2012_notatki_prasowe/caly_swiat_48_h.html (dostęp: 11.10.2014).
 • [www 3] Schenker, Panalpina in SCM Project for HP, http://info.hktdc.com/shippers/ vol24_3/vol24_3_logistics12.htm (dostęp: 11.10.2014).
 • [www 4] http://www.schenker.com/ (dostęp: 2.09.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-126a9e6f-fa59-4abf-a969-1f22eb1d7a06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.