PL EN


2017 | 8 | 3 | 207-217
Article title

Poznawanie z nowymi mediami – nowa jakość czy nowa trudność? Fragmentaryzacja czy integracja? Potrzeba nowej konwergentnej edukacji

Authors
Content
Title variants
EN
Learning with the New Media – New Quality or New Difficulty? Fragmentation or Integration? The Need for New Convergent Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Poznawanie, uczenie się, pozostaje ciągle jednym z najważniejszych procesów w życiu człowieka, dziś staje się nawet procesem całożyciowym. Równocześnie coraz mocniejszą pozycję w tym procesie zajmują multimedia, następuje proces przesunięcia z uczenia się bezpośredniego w kierunku zapośredniczonego medialnie. Można powiedzieć, że z jednej strony ogromna szansa poznawania na odległość ludzi, przyrody, spraw do których byłoby bardzo trudno realnie dotrzeć a z drugiej czasem trochę ucieczka od wysiłku poznawania realnego świata. Stawiamy więc problem badawczy – czy to nowa jakość i szansa, czy też nowa trudność i zagrożenie, jakaś nowa konwergencja czy fragmentaryzacja? Badania ukazują pewną trudność i nieuchwytność badawczą, młodzież na ogromną skalę poznaje w sposób zapośredniczony, część osób chętnie podąża realnie tym tropem, a część pozostaje dalej w wirtualnym świecie. Rzeczą pewną jest potrzeba nowej konwergentnej edukacji, która będzie ciągle wzmacniać troskę o poznawanie realne, dziś już mocno wspierane przez edukację online. Proporcja pozostaje wielką troską pedagogiczną…
EN
Getting to know, learning remains still one of the most important processes in human life, today, however, it is becoming a whole-life project. At the same time multimedia are gaining more and more powerful position in this process, we can observe transfer from direct learning towards the one that is media related. One may say that on one hand it is a great opportunity to learn from the distance about people, nature, things that one would not be able to reach but on the other, it may also seem as an escape from making efforts in order to get to know the real world. Therefore we pose this question – is it new quality and opportunity or new difficulty and threat, some new convergence or fragmentation? Research shows some difficulty and elusiveness of results, the youth learn about the world in this mediated way on a large scale, some people eagerly follow this path and some stay in virtual world. What is certain is the need for new convergent education which will constantly reinforce concerns to learn in a real way that is already supported to great extent by online education. The balance remains a great pedagogical concern...
Keywords
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
207-217
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej, Rzeszów
References
  • Carr, N. (2013). Płytki umysł. Gliwice: Helion.
  • Dijk van, J. (2010). Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: PWN.
  • Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., Kelly, K. (2009). Nowe media. Kraków: Wyd. UJ.
  • Manovich, L. (2006). Język nowych mediów. Warszawa: WAiP.
  • Morreale, S.P., Spitzberg, B.H., Barge, J.K. (2007). Komunikacja między ludźmi. Warszawa: PWN.
  • Skibińska, M., Kwiatkowska, W., Majewska, K. (2014). Aktywność uczących się w przestrzeni Internetu. Toruń: Wyd. UMK.
  • Small, G., Vorgan, G. (2011). iMózg, Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Poznań: Vesper.
  • Szmyd, J. (2015). Zagrożone człowieczeństwo. Regresja antropologiczna w świecie ponowoczesnym. Próba pytań i odpowiedzi. Katowice: Śląsk.
  • Żylinska, M. (2013). Neurodydaktyka, czyli nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Gdynia: Wyspa – Marian Chwastniewski Wydawnictwo i Ośrodek Innowacji Edukacyjnych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-12716a7b-775f-4bdc-b4b3-97c33af32079
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.