PL EN


2018 | 1(21) | 79-98
Article title

POPULARNOŚĆ HALOTERAPII W OPINII OSÓB Z PROBLEMAMI UKŁADU ODDECHOWEGO

Content
Title variants
EN
HALOTHERAPY’S POPULARITY IN THE OPINION OF PATIENTS WITH RESPIRATORY SYSTEM PROBLEMS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Haloterapia to forma leczenia uzdrowiskowego, w której wykorzystywana jest sól. Subterraneoterapia to metoda leczenia mikroklimatem w podziemnych komorach wyrobisk solnych. W Polsce najsłynniejszym podziemnym sanatorium jest uzdrowisko w Wieliczce. Celem opracowania było poznanie opinii pacjentów z problemami układu oddechowego na temat skuteczności haloterapii oraz subterraneoterapii. W badaniu ankietowym wzięły udział 164 osoby. Zdaniem 90% respondentów, metody te mają korzystny wpływ na zdrowie. Osoby cierpiące na POChP wyżej oceniają dobroczynny wpływ grot solnych na zdrowie i w większym stopniu dostrzegały poprawę swojego stanu zdrowia niż cierpiący na astmę.
EN
Halotherapy is a form of spa treatment which makes use of salt. Subterraneotherapy is a treatment method utilized to give treatment in a micro-climate of underground salt chambers. In Poland, the most popular subterranean health resort is Wieliczka Salt Mine sanatorium. The aim of this paper was to find opinion on the effectiveness of halotherapy and subterraneotherapy among patients with respiratory system problems. 164 patients participated in an anonymous questionnaire research. In the view of 90% respondents, these two methods have had positive impact on their health. Patient suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) assessed the beneficial effect of salt chambers on their health more highly and noticed a more considerable improvement of their health than patients suffering from asthma.
Year
Volume
Pages
79-98
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
References
 • Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 • Airapetova N.S. et al., The rationale for the combined application of cryomassage and silvinite speleotherapy for the rehabilitative treatment of the patients with bronchial asthma, “Voprosy Kurortologii, Fizioterapii i Lechebnoi Fizicheskoi Kultury” 2011, 88(5).
 • Beamon S. et al., Speleotherapy for asthma, “Cochrane Database of Systematic Reviews” 2001, 2.
 • Bilha N.C., Simionca I., General remodeling in the rehabilitation process through salt mine speleotherapy, “European Respiratory Journal” 2013, 42, Supplement 57. Cirillo M. et al., A history of salt, “American Journal of Nephrology” 1994, 14(4–6).
 • Chervinskaya A., Haloterapia w mikroklimacie komory solnej jako metoda medycyny rekonwalescencyjnej, „Baleonologia Polska” 2007, t. 49, 2(108).
 • Chervinskaya A.V., Zilber N.A., Halotherapy for treatment of respiratory diseases. “Journal of Aerosol Medicine” 1995, 8(3).
 • Czerwińska A., Mechanizmy działania i możliwości leczniczego stosowania haloterapii, [w:] J. Taradaj, Fizykoterapia w praktyce, Wyd. Elamed, Katowice 2010.
 • d’Obyrn K., Brudnik K., “Wieliczka” salt mine – from water hazard to water treatment, “Acta Balneologica” 2014, 3(137).
 • Endre E., Theoretical basis and clinical benefits of dry salt inhalation therapy, “Orvosi Hetilap” 2015, 156(41).
 • Faradzheva N., Efficiency of a combination of haloaerosols and helium-neon laser in the multimodality treatment of patients with bronchial asthma, “Problemy Tuberkuleza Boleznei Legkikh” 2007, 8.
 • Gajewski P., Interna Szczeklika, MP, Kraków 2012.
 • Hedman J. et al., The effect of salt chamber treatment on bronchial hyperresponsiveness in asthmatics, “Allergy” 2006, 61.
 • Kamińska K., Halotherapy. Sulejówek: Salsano Haloterapia Polska, Sulejówek 2014.
 • Khan M.A. et al., The role of non-medicamental technologies in the rehabilitation of the children presenting with acute rhinosinusitis, “Voprosy Kurortologii, Fizioterapii i Lechebnoi Fizicheskoi Kultury” 2015, 92(4).
 • Kmiecik M., Subterraneoterapia w Kopalni Soli „Wieliczka”. Część I, „Balneologia Polska” 2006, 1.
 • Krupa J., Dec B., Atrakcyjność turystyczna i uzdrowiskowa kopalni soli w Polsce, „Turystyka i Rekreacja” 2014, 11(2).
 • Lazarescu H. et al., Surveys on therapeutic effects of “halotherapy chamber with artificial saltmine environment” on patients with certain chronic allergenic respiratory pathologies and infectiousinflammatory pathologies, “Journal of Medicine and Life” 2014, Special Issue 2, 7.
 • Maszczak T., Zdrowie jako wartość uniwersalna, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu” 2005, 54.
 • Obtułowicz K. et al., The efficacy of subterranean therapy in the salt chamber of Kinga Spa in Wieliczka for patients suffering from allergic rhinitis, „Przegląd Lekarski” 1999, 56(12).
 • Pang S.M. et al., Assessing quality of life of patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease in the end of life, “Journal of Palliative Care” 2005, 21(3).
 • Pośpiech S., Barucha P., Badania wpływu mikroklimatu podziemnego Uzdrowiska w Kopalni Soli Wieliczka na masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i gospodarkę lipidową – doniesienie wstępne, „Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna” 2014, 20(4) .
 • Rashleigh R., Smith S.M., Roberts N.J., A review of halotherapy for chronic obstructive pulmonary disease, “International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease” 2014, 21(9).
 • Sandu I. et al., The influence of NaCl aerosols on weight and height development of children, “Environmental Monitoring and Assessment” 2015, 187, 15.
 • Skulimowski M., Behandlung der Bronchialasthmakranken in den Kammern der Steinsalzgrube in Wieliczka, “Archiv Fur Physichalische Therapie” 1965, 17(6).
 • Skulimowski M., The microclimatic effect of subterranean chambers of salt mine of Wieliczka in treatment of bronchial asthma, “Annals of Allergy” 1968, 26(2).
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA na przykładach z medycyny, Wyd. StatSoft Polska, Kraków 2001.
 • Śliwiński P. et al., Zalecenia PTChP dotyczące rozpoznawania i leczenia POChP, „Pneumonologia i Alergologia Polska” 2014, 82(3).
 • Zając J. et al., Salt caves as simulation of natural environment and significance of halotherapy, “Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 2014, 21(1).
 • Zeman K., Nawracające zapalenia dróg oddechowych u dzieci w wieku przedszkolnym – niedobór odporności czy objawy alergii?, „Alergia” 2003, 2(17).
 • Zielonka T.M., Epidemiology of respiratory diseases in children, „Postępy Nauk Medycznych” 2008, 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1271ad0a-841d-48c5-81af-85a683f05f28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.