PL EN


2018 | 505 | 408-420
Article title

Analiza strukturalna sieci transportowej Kolei Śląskich jako elementu strategii logistycznej przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sieci transportowe stanowią jeden z najistotniejszych elementów sprawnego funkcjonowania gospodarki każdego państwa oraz jego społeczeństwa. Stanowią one również kluczowy element funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych, w tym przedsiębiorstw realizujących transport zbiorowy na danym obszarze lub w regionie. W artykule dokonano analizy strukturalnej sieci kolejowej wykorzystywanej do realizacji usług transportowych przez spółkę Koleje Śląskie. Przeprowadzone analizy oraz ich wyniki umożliwiły uzyskanie informacji na temat aktualnej struktury sieci oraz pozwoliły na wyciągnięcie wniosków umożliwiających ewentualne usprawnienie analizowanej sieci transportowej przez spółkę, co powinno stanowić istotny element strategii logistycznej przedsiębiorstwa.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1278bef9-7346-4cc6-a4cd-23ec4ff5233f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.