Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(58) | 213-228

Article title

Krwawe łzy wampirów

Content

Title variants

EN
Bloody Vampire Tears

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Reviewed book: Oblicza wampiryzmu, ed. Anna Depta, Szymon Cieśliński i Michał Wolski Wrocław: Stowarzyszenie Badaczy Literatury i Kultury Popularnej „Trickster” 2018, ISBN 978-83-64863-12-7.

Keywords

Year

Issue

Pages

213-228

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

 • Brzostek Dariusz, Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2009.
 • Całek Anita, Retelling w literaturze fantasy: od renarracji do metafikcji, Tekstowe światy fantastyki, red. Mariusz M. Leś, Weronika Łaszkiewicz, Mateusz Śliwoński, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2017, ss. 45-66.
 • Caputo John D., Beyond Aestheticism: Derrida’s Responsible Anarchy, „Research in Phenomenology” 1988, t. 18, ss. 59-73.
 • Gemra, Anna, Od gotycyzmu do horroru: wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008.
 • Glaister, Dan, Falconer Sarah, Mormon Who Put New Life Into Vampires, online: The Guardian, https://www.theguardian.com/books/2008/jul/20/news.booksforchildrenandteenagers [dostęp: 30.08.2018].
 • Gomel, Elena, Bloodscripts: Writing the Violent Subject, Columbus: Ohio State University Press 2003.
 • Hight, Craig, Roscoe Jane, Faking It. Mock-documentary and the Subversion of Factuality, Manchester: Manchester University Press 2001.
 • Izdebska, Agnieszka, Gotycyzm/gotycyzmy – rekwizyty i metamorfozy, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 30 (50), ss. 325-338.
 • Janion, Maria, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2008.
 • Kamińska, Marta, Upiór w kamerze. Zarys kulturowej historii i kina grozy, Poznań: Galeria Miejska Arsenał 2016.
 • Kokot, Joanna, Pisanie jako modelowanie świata. „Dracula” Brama Stokera, „Przegląd Humanistyczny” 2008, nr 5, ss. 101-128.
 • Łosiowska, Urszula, Nowy świat starej baśni. „Jasioł i Mgłosia” Waltera Moersa, „Creatio Fantastica” 2017, nr 1 (56), ss. 25-43.
 • Łuksza, Agata, Lowelas grobów. Wampir na scenie w XIX wieku, „Literatura Ludowa” 2014, t. 2, ss. 3-16.
 • Łuksza, Agata, Sleeping with a Vampire: Empowerment, submission, and female desire in contemporary vampire fiction, „Feminist Media Studies” 2014, t. 15, nr 3, ss. 429-443.
 • Maiello, Giuseppe, Vampyrismus a Magia posthuma, Praga: Epocha 2009.
 • Maj, Krzysztof M., Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas 2015.
 • Maj, Krzysztof M., Allotopia — wprowadzenie do poetyki gatunku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. LVII, z. 1, ss. 89-105.
 • Marciniak, Paweł, Transfikcjonalność, „Forum Poetyki” 2015, nr 2, ss. 102-107.
 • Oblicza wampiryzmu, red. Anna Depta, Szymon Cieśliński, Michał Wolski, Wrocław, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” 2018.
 • Olkusz, Ksenia, Etiologia martwej obcości. O chodzących zwłokach, przywróconych do życia i powróconych w narracjach serialowych (przegląd), Wykluczenia, red. Joanna Hańderek, Natalia Kućma, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ss. 287-307.
 • Olkusz, Ksenia, Gotyckie światy współczesnej grozy, w: Światy grozy, red. Ksenia Olkusz, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2016, ss. 15-29.
 • Olkusz, Ksenia, Jak „ugryźć” temat? Wieloaspektowość figur zombie, Zombie w kulturze, red. Ksenia Olkusz, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2016, ss. 17-29.
 • Olkusz, Ksenia, Literatura zombiecentryczna jako narracje końca i początku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2016, t. 32, nr 2, ss. 33-45.
 • Olkusz, Ksenia, Mistrzowie drugiego planu. Motyw zombie w perspektywie literackiego sztafażu – od survival horroru przez dystopię do romansu paranormalnego, „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 3, ss. 77-87.
 • Olkusz, Ksenia, Narracje transfikcjonalne na przykładzie serialu „Once Upon a Time, w: Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ss. 81-113.
 • Olkusz, Ksenia, No-one Is Innocent. Conspiracy Theories in Zombie-centric Literary Narratives, „Czas Kultury” 2016, nr 2, ss. 66-81.
 • Olkusz, Ksenia, Rozbieranie wampira. Erotyczne imaginacje i seksualne fantazje w romansach paranormalnych / metafizycznych (na wybranych przykładach), „Orbis Linguarum” 2015, nr 43, ss. 415-425.
 • Olkusz, Ksenia, Tajemnice żywych trupów. Motyw zombie we współczesnej fantastyce polskiej (rekonesans), Tajemnica w tekstach kultury, red. Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska, Marcin Pliszka, Siedlce: Stowarzyszenie tutajteraz 2011, s. 299-318.
 • Olkusz, Ksenia, Transfikcjonalność w literaturze, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2018, t. LXI, z. 1, ss. 159-165.
 • Olkusz, Ksenia, Wesołe życie trupa. Gra z motywem zombie w opowiadaniu „Przebudzenie” Mariusza Kaszyńskiego, „Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne” 2009, t. 10, ss. 163-175.
 • Olkusz, Ksenia, Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 2010.
 • Propp, Władimir, Historyczne korzenie bajki magicznej, przekł. Jacek Chmielewski, Warszawa: Wydawnictwo KR 2003.
 • Roux, Jean-Paul, Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, przekł. Marzena Perek, Kraków: Znak 1994.
 • Sala, Bartłomiej Grzegorz, W górach przeklętych. Wampiry Alp, Rudaw, Sudetów, Karpat i Bałkanów, Lesko: Wydawnictwo Bosz 2016.
 • Saja, Krystian, Wampir w świecie antropii. Kognitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie, Kraków: Wydawnictwo Nomos 2017.
 • Skrendo, Andrzej, Wampirologia albo – jak się staje, czym się jest, „Teksty Drugie” 2016, nr 2, ss. 431-440.
 • Stachowski, Kamil, Wampir na rozdrożach. Etymologia wyrazu upiór ~ wampir w językach słowiańskich, „Rocznik slawistyczny” 2005, t. LV, ss. 73-92.
 • Szymczak-Maciejczyk, Barbara, Fatum i szaleństwo? Szkic o wampirach Anne Rice, Oblicza szaleństwa w kulturze, red. Sylwia Góra, Agata Płazińska, Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM 2016, ss. 105-116.
 • Szymczak-Maciejczyk, Barbara, Wampir nie potrafi żyć na odludziu. Wizerunek miasta w „Kronikach wampirów” Anne Rice, Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ss. 365-402.
 • Szabelski, Adam, Postać Elżbiety Batory w historiografii, w: „Studia Europaea Gnesnensia” 2014, nr 9, ss. 95-104.
 • Taniec wampirów – opis, https://www.teatrroma.pl/spektaklarch/taniec-wampirow/opis/ [dostęp: 30.08.2018].
 • Tomalak, Barbara, Zmierzch antropomorfizmu (na podstawie literatury fantastycznej), „Świat i Słowo” 2013, nr 2 (21), ss. 95-106.
 • Wierzbicka, Kamila, Lilit w Iz 34, 14 i jej relacje kulturowe, w: Wokół oddziaływania tekstu biblijnego, red. Roman Pindel, Sylwester Jędrzejewski, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Pawła II 2016, ss. 75-99.
 • Wojciechowska, Natalia Maria, O tym, jak powstawał „Taniec wampirów” Ro­mana Polańskiego, Warszawa: Bonobo 2005.
 • Van Gennep, Arnold, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przekł. Beata Biały, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2006.
 • Zwolińska, Barbara, Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej: na przykładzie Opowieści niesamowitych Edgara Allana Poego, Poganki Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1283097c-b6f1-4150-8d42-849ce372f5ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.