PL EN


2015 | 9 | 2 | 5-21
Article title

Tak, Ojcze. Chrystologia modlitwy w ujęciu Josepha Ratzingera / Benedykta XVI

Authors
Content
Title variants
EN
Yes, Father. Christology of prayer according To Joseph Ratzinger/Benedict XVI
Languages of publication
Abstracts
PL
Wychowanie do prawdziwie chrześcijańskiej modlitwy będzie zawsze polegało na tym, co jasno wyłożył św. Paweł w swojej olśniewającej carmen Christo: „Niech was ożywiają uczucia znamienne dla Jezusa Chrystusa” (por. Flp 2,5). Z dalszych wersetów wynika, jakie: miłość, dobroć, pokora, posłuszeństwo wobec Boga, dar z siebie. O moralność chodzi tu wtórnie (co nie znaczy: nieistotnie), pierwszorzędnie zaś o to, by myśleć, działać i kochać jak Jezus, w Nim i dla Niego. Bo Kościół jest wspólnotą zjednoczoną na modlitwie z Jezusem
EN
Ratzinger shows christological specifi city of Christian prayer against the background of the universal phenomenon of prayer based on existential imperative of human transcendental search for sense and longing for the Other. First of all, it consists not so much in the specifi c spiritual practice as a moral duty, as it has an ontological source. Jesus convinces of that on the pages of the Gospel, when He reveals the very essence of intertrinitary relations in His man’s prayer (both in its content and form) to His Father. The essential relationship between love and submission, adoratio and proskynesis, expressed by the filial communion with the Father’s will, also in the time of death, is a salutary ‘yes’ for us of God’s promises and defi nes what human piety actually is. Christian prayer consists in participating in the prayers of Jesus and – as such – it constitutes the foundation and essential experience of the Church.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
5-21
Physical description
Contributors
author
 • profesor zwyczajny w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, jerszym@gmail.com
References
 • Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. M. Saj, Kraków 2009.
 • Benedykt XVI, Adhortacja Africae munus (19 XI 2011).
 • Benedykt XVI, Adhortacja Sacramentum caritatis (22 II 2007).
 • Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini (30 IX 2010).
 • Benedykt XVI, Brak sacrum zubaża kulturę. Homilia w uroczystość Bożego Ciała (7 VI 2012).
 • Benedykt XVI, Doktorzy Kościoła, [tłum. za polską edycją] „L’Osservatore Romano” [Poznań] 2012.
 • Benedykt XVI, Homilia ‘Wybuch dobra’ podczas Mszy św. na zakończenie XX Światowych Dni Młodzieży (21 VIII 2005).
 • Benedykt XVI, Jan Paweł II. Mój umiłowany Poprzednik, tłum. wstępu i dodatku R. Łobko, Częstochowa 2007.
 • Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu: dzieciństwo, tłum. W. Szymona, Kraków 2012.
 • Benedykt XVI, Miłości można się nauczyć. Małżeństwo i rodzina na drodze życia, oprac.
 • E. Guerriero, tłum. P. Borkowski, Warszawa 2013.
 • Benedykt XVI, Mistrzowie franciszkańscy i dominikańscy, [tłum.] „L’Osservatore Romano” [Poznań] 2012.
 • Benedykt XVI, Mistrzynie duchowe, [tłum.] „L’Osservatore Romano” [Poznań] 2012.
 • Benedykt XVI, Modlić się, aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie wygłoszone
 • podczas audiencji środowych, kompis 2014 [archiwum autora]; http://liturgia.wiara.pl/doc/1202139.Modlic-sie-aby-zyc.
 • Benedykt XVI, Myśli duchowe, tłum. W. Szymona, Poznań 2008.
 • Benedykt XVI, Przemówienie do kapłanów podczas Światowego Dnia Modlitwy o Powołania (25 IV 2010).
 • Benedykt XVI, Święci w roku liturgicznym, tłum. M. Wilk, Kraków 2011.
 • Benedykt XVI, Święto wiary. O teologii mszy świętej, tłum. J. Merecki, Kraków 2006.
 • Jaklewicz T., Boże Ciało z papieżem, „Gość Niedzielny” 17 VI 2012.
 • Nichols A., Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, tłum. D. Chabrajska, Kraków 2006.
 • Ratzinger J., Chrystus i Jego Kościół, tłum. W. Szymona, wyd. 2, Kraków 2005.
 • Ratzinger J., Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Poznań 2002.
 • Ratzinger J., Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, tłum. W. Szymona, Poznań 2009.
 • Ratzinger J., Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu
 • święceń (Opera omnia, t. 12), red. pol. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. M. Górecka,
 • M. Rodkiewicz (współpraca J. Kobienia, D. Petruk), Lublin 2012.
 • Ratzinger J., Maryja w tajemnicy Kościoła [współautor: H.U. von Balthasar], tłum. W. Szymona, Kraków 2007.
 • Ratzinger J., Sakrament i misterium. Teologia liturgii, tłum. A. Głos, red. M. Koza, Kraków 2011.
 • Tak, Ojcze TwP 9,2 (2015) 21
 • Ratzinger J., Wykłady bawarskie z lat 1963–2004, tłum. A. Czarnocki, Warszawa 2009.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tłum. W. Szymona, Kraków 2007.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, W czas Bożego Narodzenia, tłum. K. Wójtowicz, Kraków 2001.
 • Rowland T., Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI, tłum. A. Gomola, Kraków 2010.
 • Szymik J., Theologia benedicta, t. 1, Katowice 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-4572
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1285e4dd-4edf-4568-afe7-ef247e0d4e0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.