PL EN


2017 | 8 | 4 | 176-183
Article title

Procesy wzrokowe u osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Content
Title variants
EN
Visual Processes in Persons with Specific Learning Disabilities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Trudności w uczeniu się są ciągle nierozwiązaną zagadką, fascynującym, otwartym obszarem eksploracji. W artykule zamieszczono podstawowe informacje na ich temat – rozważania terminologiczne, przyczyny i symptomy. Odwołano się do najnowszych klasyfikacji medycznych. W dalszej części przedstawiono doniesienia badawcze dotyczące procesów wzrokowych u osób z dysleksją. Duża różnorodność rozpoznawanych u nich deficytów wzrokowych i różnice w ich wyjaśnianiu powodują, iż w teoriach brakuje dokładnej informacji, w jaki sposób deficyty wzrokowe powodują trudności dyslektyczne. W tekście zaprezentowano najbardziej obiecujące koncepcje na ten temat. Artykuł stanowi wprowadzenie do opisanych w dalszej części czasopisma eye trackingowych badań weryfikacyjnych procesów wzrokowych u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
EN
Learning disabilities are still an unsolved mystery, fascinating and open area of exploration. The article contains basic information about them – terminological deliberations, causes and symptoms. References to the latest medical classifications are made. Research information concerning visual processes in persons with dyslexia is presented further in the article. Large diversity of visual deficits recognized in them and differences in explaining them cause that theories lack precise information on how visual deficits cause dyslexic disabilities. The most promising concepts concerning this subject matter are presented in the text. The article constitutes an introduction to eye-tracking verification studies of visual processes in children with specific learning disabilities described further down in the magazine.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
176-183
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Zakład Pedagogiki Kultury, Polska
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Insty-tut Pedagogiki, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Zakład Pedagogiki Kultury, Polska
References
 • American Psychiatric Associatiation (2013). DSM-5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (s. 66–73). Waszyngton D.C., Londyn.
 • Bogdanowicz, M. (1995). Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Psychologia Wychowawcza, 3, 216–233.
 • Bogdanowicz, M. (1996). Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych. Psychologia Wychowawcza, 1, 13–23.
 • Bogdanowicz, M. (2006). Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. W: G. Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna (s. 7–34). Gdańsk: Harmonia.
 • Bogdanowicz, M., Adryjanek, A. (2005). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdańsk: Operon.
 • Borkowska, A.R. (2006). Neuropsychologiczne podłoże trudności w czytaniu i pisaniu. W: G. Krasowicz-Kupis (red.), Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna (s. 35–52). Gdańsk: Harmonia.
 • Eden, G.F., Meter, J.W., Rumsey van, J.M., Zeffiro, T.A. (1996). The Visual Deficit Theory of Developmental Dyslexia. NeuroImage, 4 (3), 108–117.
 • Everatt, J., Bradshaw, M.F., Hibbard, P.B. (1999). Visual Processing and Dyslexia. Perception, 28, 243–254.
 • Habib, M. (2004). Zaburzenia nabywania zdolności językowych i pisania: najnowsze osiągnięcia neurobiologii. W: A. Grabowska, K. Rymarczyk (red.), Dysleksja: od badań mózgu do prak-tyki (s. 185–216). Warszawa: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN.
 • Krasowicz-Kupis, G. (2008). Psychologia dysleksji. Warszawa: PWN.
 • Lovegrove, W.J. (1996). Dyslexia and Transient/Magnocellular Pathway Deficit: The Current Situation and Future Directions. Australian Journal of Psychology, 48, 167–171.
 • Lyon, G.R., Fletcher, J.M., Barnes, M.C. (2003). Learning Disabilities. W: E.J. Mash, R.A. Barkley (red.), Child Psychopathology (s. 520–586). New York, London: The Guilford Press.
 • Łockiewicz, M., Bogdanowicz, K.M. (2013). Dysleksja u osób dorosłych. Kraków: Impuls.
 • Rayner, K., Pollatsek, A., Ashby, J., Clifton Jr., Ch. (2012). The Psychology of Reading. New York, London: Psychology Press.
 • Snowling, M.J. (2000). Dyslexia. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Stein, J.F. (2001). The Magnocellular Theory of Developmental Dyslexia. Dyslexia: An International Journal of Research and Practice, 7, 12–36.
 • Stein, J.F., Riddell, P., Fowler, M.S. (1987). Fine Binocular Control in Dyslexic Children. Eye, 1, 433–438.
 • Stein, J.F., Walsh, V. (1997). To See but Not to Read: The Magnocellular Theory of Dyslexia. Trends in Neurosciences, 20, 147–152.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1286fbc8-4276-4e64-a458-37360cece406
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.