PL EN


2014 (R. XIII) | 1(51) | 57-74
Article title

Aspiracje edukacyjne młodzieży a motywy podejmowania studiów

Title variants
EN
Educational aspirations of young people and the motives for taking up studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera analizę nastawienia uczniów szkół średnich wobec podejmowania studiów na wymarzonych kierunkach oraz trudności, które ich zdaniem uniemożliwiają im realizację swoich aspiracji. Na podstawie analizy skupień sześciu zmiennych zawierających powody, które mogą uniemożliwiać podejmowanie wymarzonych kierunków studiów, wyróżnione zostały cztery typy uczniów: uczniowie pesymiści, uczniowie interpersonalni, uczniowie pesymiści niezależni od znajomych oraz uczniowie optymiści. Przeanalizowano związki i różnice występujące wśród uczniów o określonych typach z motywami podejmowania decyzji o studiach oraz kryteriami wyboru kierunku studiów wyróżnionymi na podstawie analizy czynnikowej.
EN
The paper contains an analysis of students’ motives towards their preferred choices of further education. The research was conducted with a group of high school graduates who were making their further educational choices. Four profiles of students were identified: “Pessimistic students”, “Interpersonal students”, “Pessimists not dependant on friends” and “Optimistic students”. The differences and correlation between selected character types and higher educational choices were analyzed using statistical methods.
Issue
Pages
57-74
Physical description
Dates
published
2014-05-31
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Czerw, A. (2011). Zastosowanie analizy skupień metodą k-średnich na przykładzie profili wartości realizowanych w pracy zawodowej dostępny na http://www.predictivesolutions.pl/EKSPRESS/Analiza_danych_w_dzialaniu/Materialy_branzowe/K2011__Zastosowanie_analizy_skupien_metoda_k-srednich_ACZerw.pdf (otwarty 18.10.2012)
 • Góralska, R. (2003). Studenci uniwersytetu końca XX w. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Janowski, A. (1977). Aspiracje młodzieży szkół średnich. Warszawa; PWN.
 • Kłoskowska, A (1970). Wartości, potrzeby i aspiracje kulturalne małej społeczności miejskiej. „Studia Socjologiczne”, nr 3. s. 5-27.
 • Kopaczewska, E. (1997). Motywy i cele podjęcia studiów wyższych – ich struktura i zróżnicowanie. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1997, nr 9/10. s. 67-78.
 • Krejtz K. Krejtz I. 2007, Jednoczynnikowa analiza wariancji w schemacie międzygrupowym, w: Statystyczny drogowskaz, red. S. Bedyńska, A. Brzezicka, Wydawnictwo SWPS „Akademika”, Warszawa, s. 208-230.
 • Kryńska, E., Poliwczak, I. (1999). Młodzież na rynku pracy – aspekty metodologiczne i instytucjonalne. W: E. Kryńska, I. Poliwczak, H. Sobocka-Szczapa (red.) Młodzież na rynku pracy województwa łódzkiego (s. 9-19). Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak.
 • Łukaszewski, W. (1974). Osobowość: struktura i funkcje regulacyjne. Warszawa: PWN.
 • Sadowska, M. (2002). Poziom aspiracji edukacyjnych młodzieży zamieszkałej w środowisku wiejskim. Pedagogika społeczna 3/02. s. 67-76.
 • Sekuła-Kwaśniewicz, H., (2003). Dominujące wartości w dążeniach maturzystów z małych ośrodków miejskich. W: Młodzież polska w nowym ładzie społecznym. B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska, E. Papiór (red.). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski
 • Sikorski, W. (2005). Aspiracje. Studium psychologiczne i socjopedagogiczne. Nysa: Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.
 • Skorny, Z. (1980). Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości. Wrocław Ossolineum.
 • Sobocka-Szczapa, H. (1999). Maturzyści o rynku pracy. Wyniki badań 1998r. W: E. Kryńska, I. Poliwczak, H. Sobocka-Szczapa (red.) Młodzież na rynku pracy województwa łódzkiego (44-69).Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak.
 • Wróblewska, W. (2001). Aspiracje edukacyjne studentów. Białystok: Trans Humana.
 • Zbiegień-Maciąg, L. (1988). Zmiany w strukturze procesów motywacyjnych dotyczących wyboru studiów przez młodzież. Życie Szkoły Wyższej, 7-8. s. 60-73.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-128fc223-49f7-4765-aa5a-632bb5a29cf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.