PL EN


2011 | 1(7) | 233-246
Article title

Dialog Miłosza z Mickiewiczem

Content
Title variants
EN
Dialogue between Miłosz and Mickiewicz
Languages of publication
Abstracts
EN
The author asserts that a dialogue between Miłosz and Mickiewicz sheds light not only on the great Polish Romantic, and even Polish Romanticism as such, but also on the personality of the author of The Land of Ulro. It is a difficult and full of contradictions dialogue, that used to be interpreted in relation to the uneasy history of the 20th century. The author of the article does not attempt to weaken the role of historical events in Miłosz’s spiritual evolution; she underlines, however, such aspects of his dialogue with Mickiewicz that reveal the deepest similarities and are not subjected to changeable interests. That is how Miłosz’s hesitations can be understood, as his disputes with Mickiewicz are time-bound, but both poets meet also in timeless sphere.
Year
Issue
Pages
233-246
Physical description
Contributors
References
 • Banowska L., 2005, Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji, Poznań.
 • Fiut A., 1981a, Rozmowy z Miłoszem, Kraków.
 • Fiut A., 1981b, Poeta w roli ucznia, świadka i pielgrzyma, „Pismo”, nr 1.
 • Fiut A., 1987, Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza, Kraków.
 • Fiut A., 1994, Czesława Miłosza autoportret przekorny, Kraków.
 • Fiut A., 2004, „Pan Tadeusz” na nowo odczytany, w: Fiut A., W stronę Miłosza, Kraków.
 • Jarzębski J., 1981, Być wieszczem, „Teksty”, nr 4–5.
 • Kiślak E., 2000, Walka Jakuba z aniołem, Warszawa.
 • Kwiatkowski J., 1985, Miejsce Miłosza w poezji polskiej, w: Kwiatkowski J., red., Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, Kraków.
 • Litwa, labirynt, nadzieja. Rozmowa Krzysztofa Myszkowskiego z Czesławem Miłoszem, 2004, „Kwartalnik Artystyczny”, nr 3.
 • Łebkowska A., 1985, Walc, w: Kwiatkowski J., red., Poznawanie Miłosza, Studia i szkice o twórczości poety, Kraków.
 • Łukasiewicz J., 1981, Przestrzeń „świata naiwnego”. O poemacie Czesława Miłosza „Świat”, „Pa-miętnik Literacki”, z. 4.
 • Miłosz C., 1980, Rodzinna Europa, Paryż.
 • Miłosz C., 1983, Świadectwo poezji, Paryż.
 • Miłosz C., 1984, Ogród nauk, Paryż.
 • Miłosz C., 1985a, Prywatne obowiązki, Paryż.
 • Miłosz C., 1985b, Ziemia Ulro, Paryż.
 • Miłosz C., 1990, Zaczynając od moich ulic, Wrocław.
 • Miłosz C., 1991, Rok myśliwego, Kraków.
 • Miłosz C., 2001, Wiersze, t. 1, Kraków.
 • Miłosz C., 2003a, Wiersze, t. 3, Kraków.
 • Miłosz C., 2003b, Druga przestrzeń, Kraków.
 • Miłosz C., Garczyńska R,. 1992, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Kraków.
 • Napierski S., 1938, Czesław Miłosz „Trzy zimy”, rec., „Ateneum”, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-12930f3d-f6a7-43d1-9304-6aa3795700fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.