PL EN


2013 | 25 | 211-231
Article title

Między rozpaczą i nadzieją eksplikacja filozofii egzystencjalnej w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: Don Ildebrando

Authors
Content
Title variants
EN
Between Despair and Hope. Explication of Existen-tialism in Gustaw Herling Grudziński’s Prose: Don Ildebrando
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Herling-Grudziński’s collection of stories entitled Don Ildebrando not only constitutes a new development within the genre, which results from his seeking the most appropriate form enabling him to record the experience of the Secret of Existence, but it also provides evidence for the author’s artistry. He avoids verbosity as well as enhances his texts with elements of intriguing philosophical discourse. Everyone has to hunt for traces of evil along with the narrator in order to approach the mystery of the writer’s works. When evil affects man, it becomes a factor that defines his condition and imposes a tragic dimension. Evil in Don Ildebrando does not exclusively represent abstract nature. It is embeded in man’s existence, therefore the recollection of Mounier’s personalism, which is close to Herling-Grudziński’s philosophy, is reasonable. The idea of personalism emphasizes the ongoing feeling of tragic existence, which surrounds man. The context required to read the functions of a philosophical discourse of the stories is based on the concepts of philosophers who are, along with Mounier, considered to be the creators of 20th-century existentialism. According to Herling-Grudziński, they are Blaise Pascal, Søren Kierkegaard and Lev Shestov. The text aims at presenting Herling-Grudziński’s philosophy which is derived from existentialism and places the existence of man experiencing evil between despair and hope.
Year
Volume
25
Pages
211-231
Physical description
Contributors
 • mgr Dorota Zalewska jest doktorantką Studiów Doktoranckich Wydz. Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
References
 • D. Bieńkowska, Pisarz i los. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa 2002.
 • W. Bolecki, Ciemna miłość. Szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2005. G. Herling-Grudziński, Don Ildebrando, Warszawa 1997.
 • G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, t. 1, Kraków 2011.
 • G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, t. 2, Kraków 2012.
 • G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, t. 3, Kraków 2012.
 • G. Herling-Grudziński, Najkrótszy przewodnik po sobie samym, Kraków 2000.
 • G. Herling-Grudziński, Pan Samuel Pepys, w: tegoż, Godzina cieni, Kraków 1991.
 • G. Herling-Grudziński, Sąd Ostateczny. Camus i Kafka, w: tegoż, Godzina cieni, Kraków 1991.
 • G. Herling-Grudziński, Dwugłos o sumieniu Raskolnikowa, w: tegoż, Godzina cieni, Kraków 1991.
 • G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Dragonei, Warszawa 1997.
 • G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Neapolu, Warszawa 2000.
 • S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1995.
 • W. Kot, Wobec wzorców literatury konfesyjnej, w: Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim pod red. S. Wysłouch i R. K. Przybylskiego, Poznań 1991.
 • Z. Kudelski, Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość – recepcja – biografia, Lublin 1998.
 • K. Malinowska, Topika religijna w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kra-
 • ków 2006.
 • A. Morawiec, Przekraczanie rzeczywistości, „Znak” nr 12, Kraków 1998.
 • B.
 • E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych pism, przeł. A. Bukowska i in., Kraków 1964.
 • M. Ołdakowska-Kuflowa, Problem tajemnicy w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w: O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Materiały z sesji pod red. Ireny Furnal i Jana Pacławskiego, Kielce 1992.
 • C Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1983.
 • K. Pomian, Manicheizm na użytek naszych czasów, w: G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, t. 1, Kraków 2011.
 • L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, przeł. C. Wodziński, Warszawa 1987.
 • C. Wodziński, Lew Szestow, w: L. Szestow. Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, przeł. C. Wodziński, Warszawa 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-12a6112f-768b-40e6-8638-e7e2a7083b83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.