Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 21 | 1-8

Article title

Ontologie w systemach informatycznych jako reprezentacje wiedzy

Authors

Content

Title variants

EN
Ontologies in Information Systems as Knowledge Representations

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In information science ontologies are defined as content theories about the entities, properties of entities and relations between entities in a specified domain of discourse. This paper provides a conceptual introduction to applied ontologies and their role in describing knowledge in the light of the anthropocentric theory of human languages created by F. Grucza. The Author discusses what kind of knowledge ontologies primarily represent and deliberates on relations between ontologies, texts and knowledge.

Year

Issue

21

Pages

1-8

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Antos, G. (1997), Texte als Konstitutionsformen von Wissen. Thesen zu einer evolutionstheoretischen Begründung der Textlinguistik, (w:) G. Antos/ H. Tietz (red.), Die Zukunft der Textlinguistik. Traditionen, Transformationen, Trends. Tübingen, 43–63.
 • Antos, G. (2007), Texte machen Wissen sichtbar!“ Zum Primat der Medialität imspannungsfeld von Textwelten und (inter-) kulturellen Wirklichkeitskonstruktionen, (w:) M. Olpińska/ H.-J. Schwenk (red.), Germanistische Wahrnehmungen der Multimedialität, Multilingualität und Multikulturalität. Warszawa, 34–45.
 • Bajerowska, A. (2014), Transferencja wiedzy specjalistycznej. Warszawa.
 • Cabré, T./ J. Feliu / J. Vivaldi (2002), Ontologies: A Review, (w:) Serie Informes, 34.
 • Damasio, A. R. (1989), Concepts in the brain, (w:) Mind and Language 4, 24–28.
 • Garbacz, P./ R. Trypuz (2012), Ontologie poza ontologią: studium metateoretyczne u podstaw informatyki. Lublin.
 • Gliński, W. (2011), Ontologie jako systemy reprezentacji wiedzy. Warszawa.
 • Gołuchowski, J./ B. Filipczyk (2006), Perspektywy wykorzystania ontologii w procesie przetwarzania języka naturalnego w systemach zarządzania wiedzą, (w:) T. Porębska-Miąc/ H. Sroka (red.), Systemy wspomagania organizacji SWO’2006. Katowice, 353–362.
 • Goczyła, K. (2011), Ontologie w systemach informatycznych. Warszawa.
 • Górnicz, M. (2003), Terminologizacja tekstów specjalistycznych, (w:) J. Lukszyn (red.), Języki Specjalistyczne. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Warszawa, 106–117.
 • Grucza, F. (1991), Terminologia – jej przedmiot, status i znaczenie, (w:) F. Grucza (red.), Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław, 11–43.
 • Grucza, F. (1997), Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki, (w:) F. Grucza/ M. Dakowska (red.), Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Warszawa, 7–21.
 • Grucza, S. (2007), Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa.
 • Grucza, S. (2008), Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa.
 • Grzelak, W. (2013), Ontologia – próba usystematyzowania pojęć, (w:) Informatyka ekonomiczna. Business Informatics 4 (30), 159–168.
 • Lakoff, G. (2011), Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Kraków.
 • Linz, E. (2002), Indiskrete Semantik. Kognitive Linguistik und neurowissenschaftliche Theoriebildung. München.
 • Lukszyn, J. (2001), Termin i system terminologiczny w świetle praktyki, (w:) J. Lukszyn (red.), Języki specjalistyczne 1. Metajęzyk lingwistyki. Warszawa, 7–25.
 • Lukszyn, J. (2002), Uniwersalia tekstów specjalistycznych, (w:) J. Lukszyn (red.), Języki Specjalistyczne 2. Problemy technolingwistyki. Warszawa, 41–48
 • Yngve, V. H. (1991), Concepts of text and knowledge, (w:) A.D. Volpe (red.), The 17th LACUS Forum, 1990, Linguistic Association of Canada and the United States. Lake Bluff, IL, 539–550.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-12ad127f-1fc3-449b-9fbf-750a432b81de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.