PL EN


2014 | 41 | 3(480) ROZWÓJ ZAWODOWY W PROCESIE PRACY | 7-11
Article title

Imperatyw rozwoju zawodowego pracowników

Selected contents from this journal
Title variants
EN
VOCATIONAL DEVELOPMENT OF WORKERS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł wskazuje na przesłanki wzmożonego zainteresowania rozwojem zawodowym zarówno samych pracowników, jak i organizacji ich zatrudniających. Wykazuje też, iż imperatyw rozwoju zawodowego pracowników stanowi wyzwanie zarówno dla nich samych, jak i samej organizacji, w której są zatrudnieni. Ponadto charakteryzuje zmiany związane z rozwojem organizacji, z pracą i pracownikiem, które wywierają istotny wpływ na rozwój zawodowy (kompetencyjny) zasobów ludzkich tych organizacji. Artykuł charakteryzuje formy rozwoju zawodowego: rozwój oparty na samokształceniu, rozwój wewnętrzny oraz zewnętrzny. Wskazuje też na istotną rolę przywództwa personalnego w rozwoju zawodowym pracowników.
EN
This article discusses the background behind the increased interest in vocational development of workers. It presents the arguments showed that norm of vocational development workers is challenge for workers and their organization. Moreever it presents changes connection with development organization, with job and worker, with influences on vocational (competency) development of the human resources of these organization. This article discusses the forms vocational development – support on self-education development, inside and outside development. Indicates a important role of the vocational development workers has personal leader in organization.
Year
Volume
41
Pages
7-11
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-12c02c2a-c482-4021-aac9-acefeea3b333
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.