PL EN


2017 | 1(21) | 19
Article title

ZAMACHY NA WŁADZĘ W TURCJI W XX I XXI WIEKU

Authors
Content
Title variants
EN
ATTEMPTS TO SEIZE POWER IN TURKEY IN THE 20TH AND 21TH CENTURY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to discuss the genesis, process and consequences of crucial assassinations and political revolutions which occurred in Turkey in the 20th and 21th century. It is essential to consider numerous political conditionings, as social relations, which have created the necessity of changes in the political system of Turkey, are to be kept in mind. The thesis has been accepted that Turkey, in the 20th and at the beginning of the 21st century, was a country susceptible to revolution attempts and political-military assassinations, which posed a threat to the national security and internal stability, especially of political and constitutional nature. This paper presents, in chronological order, the causes, processes and effects of assassinations to gain political power in Turkeyfrom the beginning of the 20th century onwards, with special consideration given to their impact on the internal stability and the status of Turkey in the arena of international politics.
Keywords
PL
Turcja   Erdogan   zamach   Europa  
Contributors
 • AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
References
 • 1. Beczew Dymitr (red.),Co myśli Turcja?, Europejska Rada Spraw Zagra- nicznych, Fundacja im. Stefana Batorego, Londyn-Warszawa, 2011.
 • 2. Anderson Janice, Head Vivian, Williams Anne, Rzezie, masakry i zbrodnie wojenne od starożytności do współczesności, Bellona, Warszawa 2009.
 • 3. Bieniek Karol, System partyjny Republiki Turcji w latach 1950-2011, Elip- sa, Warszawa 2013.
 • 4. Cegielski Max, Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu, Wydawnic- two WAB, Warszawa 2009.
 • 5. Chwalba Andrzej, Historia powszechna. Wiek XIX, Wydawnictwo Nauko- we PWN, Warszawa 2009.
 • 6. Emiroğlu Ӧztürk, Haftka-Isik Dorota, Stanek Kamila, Wojciechowska- Litwinek Karolina (tłum.), Konstytucja Republiki Tureckiej, Biblioteka Sejmowa, Warszawa 2013.
 • 7. Gierowska-Kałłaur Joanna, Kornat Marek, Turcja w koncepcjach polskiego Sztabu Generalnego w okresie Konferencji Lozańskiej (1922-1923). Nieznane memorandum Tadeusza Schaetzla, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo- Wschodniej, t. 49, z. 2, 2014.
 • 8. Herbut Maciej, Wpływ europeizacji na relacje cywilnowojskowe w Turcji za rządów partii AKP, Przegląd Europejski, nr 2, 2015.
 • 9. Krasuski Jerzy, Europa Zachodnia po II wojnie światowej. Dzieje politycz- ne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990.
 • 10. Kryszeń Grzegorz, Sąd konstytucyjny Republiki Turcji a zmiany konstytu- cyjne, [w:] Bożyk Stanisław (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Te- mida 2, Białystok 2013.
 • 11. Matusiak Marek, Wielki skok. Turcja pod władzą Erdogana, Ośrodek Stu- diów Wschodnich, Warszawa 2015.
 • 12. Nowak Wioletta., Turcja jako wschodzący donator, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 3, 2015.
 • 13. Nowotarski Bartłomiej, Czy możliwy jest demokratyczny islam?, [w:] Cha- zbijowicz Selim, Turowski Mariusz, Skarbek Karolina (red.), Nowoczesność, Euro- pa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia, Instytut Studiów nad Islamem, Wrocław 2012.
 • 14. Reychman Jan, Historia Turcji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
 • 15. Schmidt Paweł, Turecka armia i jej pozycja w państwie w okresie rządów premiera Recepa Tayyipa Erdogana, Przegląd Geopolityczny, t. 9., 2014.
 • 16. Sus Paweł, Proislamskie Partie Polityczne Republiki Turcji: Milli Gorus a AK-Parti, [w:] Chazbijowicz selim, Turowski Mariusz, Skarbek Karolina (red.), Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia, , Instytut Studiów nad Islamem, Wrocław 2012.
 • 17. Szkudlarek Magdalena, Kapelusz kontra fez – o roli nakryć głowy w euro- peizacji Turcji, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne UAM, nr 4, 2014.
 • 18. Szymański Adam, Turecki nacjonalizm – historia i współczesność, Kra- kowskie Studia Międzynarodowe, t. VII, nr 1, 2010.
 • 19. Tanty Mieczysław, Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
 • 20. Wróblewski Bartosz, Turcy i Arabowie wobec idei nacjonalizmu w okresie upadku Imperium Osmańskiego (1908-1925), Polityka i Społeczeństwo, nr 2, 2005.
 • 21. Zastawna-Templin Agnieszka, Problem zamykania partii politycznych w Turcji w kontekście starań o członkostwo w Unii Europejskiej, [w:] Szymański Adam (red.), Turcja i Europa. Wyzwania i szanse, PISM, Warszawa 2011.
 • 22. Zürcher Erik Jan, Turcja. Od sułtanatu do współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • 1. http://analizy.koliber.org/files/Konrad_Kotlarczyk_Pr%C3%B3ba _puczu-1.pdf.
 • 2. http://www.psz.pl/117-polityka/przemyslaw-jablonski-rola-wojska-w-systemie- politycznym-turcji.
 • 3. http://www.psz.pl/168-archiwum/12-czerwca-wybory-w-turcji-wygrali-islamisci.
 • 4. http://www.wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/526534,premier-turcji-podjeto- probe-wojskowego-zamachu-stanu.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-12c3f4ff-2164-4003-b8c8-99bc1a0508c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.