PL EN


2016 | 1(43) | 133-139
Article title

Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa

Authors
Title variants
EN
Estimating the Value of Improvements of Public Goods Using a Contingent Valuation Method on the Example of Urban and Suburban Areas of Cracow City
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest oszacowanie wartości wybranych dóbr publicznych w obszarze metropolitalnym z punktu widzenia gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Zastosowano metodę wyceny warunkowej — WTP, tj. gotowość do zapłaty. Metoda ta, oparta jest na badaniach ankietowych skierowanych do gospodarstw domowych i firm zlokalizowanych w obszarach sąsiadujących: w mieście i przedmieściach. Wnioski z badania wskazują, że mieszkańcy analizowanych obszarów zgłaszają potrzeby w zakresie udoskonalenia dóbr publicznych, przy czym mieszkańcy przedmieść wyżej szacują wartość ulepszeń tych dóbr. Natomiast firmy z obu obszarów nie wyrażają zainteresowana poprawą jakości i dostępu do dóbr publicznych.
EN
The aim of the paper is to estimate the values of selected public goods on both sides of the border of the city in terms of the major actors of economy. The used method is the WTP — Willingness to Pay. The method was addressed to households and companies located in the city districts and adjoining areas which are administratively not part of the city, and that are considered suburbs. The conclusions of the study indicate that the inhabitants of the two areas expressed needs for improvement of public goods. Residents of suburbs generally estimate higher the value of improvements of public goods. While firms from both areas are not interested in improvements in the field of public goods.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Bowen H.R. (1943): The Interpretation of Voting in the Allocation of Economic Resources. „The Quarterly Journal of Economics”, nr 58 (1), s. 27–48.
 • Ciriacy-Wantrup S.V. (1947): Capital Returns from Soil-Conservation Practices. „Journal of Farm Economics”, nr 29 (4), s. 1181–1196.
 • Huhtala A. (2004): What Price Recreation in Finland? – A Contingent Valuation Study of Non-Market Benefits of Public Outdoor Recreation Areas. „Journal of Leisure Research”, nr 36 (1), s. 23–44.
 • Jeżowski P. (2013): Metoda deklarowanych preferencji na tle metod analizy i wyceny wartości ekologicznych. [w:] J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżewski i I. Dymitryszyn (red.): Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, Warszawa, Wydawnictwo SGGW.
 • Kawagoe K., Fukunaga N. (2001): Identifying the Value of Public Services by the Contingent Valuation Method. „NRI Papers” (39), s. 1–8.
 • Lityński P., Hołuj A. (2015): Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [w:] T. Kudłacz i P. Lityński (red.): Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów — uwarunkowania i kierunki, Studia/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 161, Warszawa, KPZK PAN.
 • Noonan D.S. (2004): Valuing Arts and Culture: A Research Agenda for Contingent Valuation. „Journal of Arts Management Law and Society”, nr 34 (3), s. 205–221.
 • Ratajczak M. (1999): Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Poznań, Wydaw. AE.
 • Shavell S. (1993): Contingent Valuation of the Nonuse Value of Natural Resources: Implications for Public Policy and the Liability System. [w:] J.A. Hausman (red.): Contingent Valuation. A Critical Assessment, Contributions to Economic Analysis, t. 220, Amsterdam; New York, North-Holland.
 • Willis K.G., Garrod G.D. (1998): Estimating the Demand for Cultural Heritage: Artefacts of Historical and Architectural Interest. „Hume Papers on Public Policy”, nr 6 (3), s. 1–4.
 • Żylicz T. (2004): Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-12d50d70-806b-4208-967b-e4d9129a883e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.