Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(1) | 166-175

Article title

Rec. Natalia Jarska, Kobiety z Marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, ss. 368, ISBN 978-83-7629-764-4

Content

Title variants

EN
Rev. Natalia Jarska, Kobiety z Marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, ss. 368, ISBN 978-83-7629-764-4

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Recenzja
EN
Review

Keywords

PL
EN
Review  

Year

Issue

Pages

166-175

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku

References

 • Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, red. T. Pudłocki, K. Sierakowska, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013, ISBN 978-83-7543-262-6.
 • Chłosta-Sikorska A., Polityczne uczestnictwo kobiet w zjazdach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1980 – 1986. Zarys problematyki, [w:] Drogi kobiet do polityki na przestrzeni XVIII – XXI wieku, red. T. Kulak i M. Dajnowicz, Wrocław 2016.
 • Dajnowicz M., Wzorce aktywności publicznej kobiet w początkach transformacji ustrojowej w Polsce w świetle ,,Kobiety i Życia” i ,,Urody” (1989-1995), [w:] Drogi kobiet do polityki na przestrzeni XVIII – XXI wieku, red. T. Kulak i M. Dajnowicz, Wrocław 2016.
 • Działaczki społeczne, feministki, obywatelki : Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008, t. 1, ISBN 978-83-7543-026-4.
 • Działaczki społeczne, feministki, obywatelki : Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), t. 2, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009, ISBN 978-83-7543-101-8.
 • Fidelis M., Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, przeł. Maria Jaszczurowska, Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2015, ISBN 978-83-280-1532-6.
 • Kobieta i kultura życia codziennego: wiek XIX i XX: zbiór studiów, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa : Wydaw. DiG, 1997, t. 5, ISBN 83-85490-94-9.
 • Kobiety i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet, red. P. Perkowski, T. Stegner, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, ISBN 978-83-7326-602-5.
 • Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. : zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 1990, ISBN 83-85490-40-X.
 • Kobieta i świat polityki : Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku : zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego : DiG, 1994, t. 3, ISBN 83-85490-24-8,
 • Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918-1939 : zbiór studiów, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1996, t. 3, cz. 2, ISBN 83-7059-243-0.
 • Kobieta w gospodarstwie domowym. Ziemie polskie na tle porównawczym, red. K. Sierakowska, G. Wyder, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, ISBN 978-83-7481-452-2.
 • Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku, red. T. Kulak i A. Chlebowska, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2014, ISBN 978-83-938172-7-6.
 • Postawy i aktywność kobiet w czasie powstania styczniowego 1863-1864 (na tle polskich konspiracji i działalności powstańczej doby zaborowej), red. T. Kulak, J. Dufrat, M. Piotrowska-Marchewa, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2013, ISBN 978-83-935760-4-3.
 • Stańczak-Wiślicz K., Perkowski P., Dzieje kobiet w PRL – stan i perspektywy badawcze, [w:] Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, pod red. K. A. Makowskiego, Poznań 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-13030458-e194-4f5f-89e6-d7df89a5fd93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.