PL EN


2014 | 2014 3-4(98-99) Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość ZZL w Polsce (The past, present, and future of HRM in Poland) | 91-102
Article title

Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskim piśmiennictwie organizatorskim

Authors
Content
Title variants
EN
Human Resource Management in Polish Organizational Literature
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dobrze rozwijająca się nauka o zarządzaniu okresu klasycznego w Polsce musiała posiadać również pewne dokonania w zakresie czynnika ludzkiego w organizacji. Tak rzeczywiście było. Spośród powstającego dorobku w artykule podjęto rekonstrukcję poglądów na czynnik ludzki w przedsiębiorstwie, autorstwa Wacława Adamieckiego, który tworzył w Warszawie w trudnych warunkach przed- i powojennych. Przypomniane zostały jego działania na rzecz tworzącego się ruchu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również treści jego koncepcji kierowania ludźmi w pracy z 1948 roku.
EN
The nicely developing science of management of the classical period in Poland has to include achievements in the area of the human factor in the organization. This is indeed the case. Among the emerging achievements, the paper undertakes the reconstruction of the views on the human factor in the company as developed by Wacław Adamiecki, who worked on this problem in Warsaw subject to difficult pre– and post–war conditions. Also reiterated is his work in the creation of an occupational health and safety movement as well as his concepts of managing people at work dating from 1948.
Contributors
author
References
 • Adamiecki W. (1930), Wprowadzenie nowoczesnych urządzeń do pracy biurowej, Przegląd Organizacji, nr 12.
 • Adamiecki W. (1931a), Graficzny obraz organizacji magazynu materiałów pomocniczych, Przegląd Organizacji, nr 1.
 • Adamiecki W. (1931b), O metodzie analizy organizacji, Przegląd Organizacji, nr 5.
 • Adamiecki W. (1948), Kierownictwo ludźmi w pracy, Łódź, Wiedza Powszechna Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa „Czytelnik”.
 • Adler R., <romaquil.blog.onet.pl/2009/02/01/prawdziwe-poczatki-sluzb-bhp-w-polsce-cz-1/>.
 • Adler: R., <romaquil.blog.onet.pl/2009/02/01/prawdziwe-poczatki-sluzb-bhp-w-polsce-cz-2/>.
 • Auleytner J. (2002), Instytut Spraw Społecznych (1931–1939), Polityka Społeczna, nr 3.
 • Borejsza J. (1947), Na rogatkach kultury polskiej, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.
 • Czech A. (2004), Roman Rieger (1870–1947) – inżynier i organizator, Organizacja i Kierowanie, nr 1.
 • Czech A. (2013), Organizatorzy od Adamieckiego, Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 36/styczeń oraz nr 37/październik 2013.
 • Czech A. (2013), Władysław Baliński (1889–1978), Przegląd Organizacji, nr 2.
 • Instytut Spraw Społecznych przy Asfaltowej (1963), oprac. K. Kawecka, w Wspomnienia warszawskich peperowców, Warszawa, KiW, s. 190 i 193.
 • Krasucki E. (2009), Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza biografia polityczna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Popularyzacja wiedzy. Prospekt (1946), Wiedza Powszechna Wydawnictwo Popularno-Naukowe, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.
 • Róziewicz J. (1979), Polsko-radzieckie stosunki naukowe w latach 1918–1939, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Ossolineum.
 • Rychliński S. (1976), Wybór Pism, Warszawa, Biblioteka Socjologiczna PWN.
 • Strzelecki E. (1957), Instytut Spraw Społecznych, w Encyklopedia Współczesna, t. 1, Warszawa.
 • Szubert W. (1993), Instytut Spraw Społecznych w Warszawie w mojej pamięci (1936–1939), Studia i Materiały z Historii Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, z. 9.
 • Święcicki M. (1960), Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918–1939, Warszawa, PWN.
 • Wspomnienia warszawskich peperowców (1963), KiW, Warszawa.
 • Ziemba S. (1976), Czasy przełomu, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13109e8e-f544-47a2-82f9-1fb28d9acf08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.