PL EN


2015 | 9 | 2 | 34-38
Article title

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej

Content
Title variants
EN
Safety of Children and the Youth within Virtual Space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej. Dorośli są zobowiązani do zapewnienia młodemu pokoleniu bezpieczeństwa w różnych wymiarach, zarówno w tradycyjnej przestrzeni społecznej jak i w przestrzeni wirtualnej (cyberprzestrzeni). Współcześnie, młodzi ludzie, dla których media cyfrowe są nieodłącznym elementem ich codzienności, są narażeni na wiele niebezpieczeństw napływających z cyberprzestrzeni. W artykule zaprezentowano przykłady działań profilaktycznych i edukacyjnych, które należy podejmować, aby zapewnić młodemu pokoleniu bezpieczne funkcjonowanie w świecie realnym i wirtualnym. Omawiane kwestie poruszane są w kontekście interdyscyplinarnym.
EN
The article presents issues of children and youth’s safety in virtual space. Adults are obliged to ensure that young people will be safe in different dimensions, both in traditional social space and in virtual space (cyberspace). Contemporary, young people for whom the digital media are inseparable part of their every-day reality, are exposed to many incoming cyber dangers. In the article the examples of prevention and educational activities are presented. They must be taken to ensure that the young will be safely work in real and virtual world. The issues are discussed in interdisciplinary context.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
34-38
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Pracownia Pedagogiki Resocjalizacyjnej
References
 • Bednarek J. (2014), Wprowadzenie, W: J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Difin SA, Warszawa, s. 9-12.
 • Dyżurnet.pl, https://dyzurnet.pl, (dostęp: 12.05.2015).
 • Dziecko w Sieci, www.dzieckowsieci.pl, (dostęp: 12.05.2015).
 • Dziennik Internautów: Dziecko w sieci - jak uniknąć czyhających zagrożeń?, http://di.com. pl/dziecko-w-sieci-jak-uniknac-czyhajacych-za- grozen-25048, (dostęp: 12.05.2015).
 • Guerreschi C. (2005), Nowe uzależnienia. Salwator, Kraków.
 • Helpline.org.pl, http://fdn.pl/helplineorgpl, (dostęp: 12.05.2015).
 • Juszczyk S. (2000), Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem. Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • Kampaniespołeczne.pl, Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,211,nigdy_nie_wia domo_kto_jest_po_drugiej_stronie, (dostęp: 12.05.2015).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 • Marczuk D., Kucała K. (2014), Wolność słowa w świecie wirtualnym - wartość nadużywana W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Difin SA, Warszawa, s. 140-159.
 • Marczuk D.K. (2015), Wypowiedź prasowa: Młodych z sieci wyciąganie, Tygodnik Siedlecki Nr 16, 26.04.2015, s. 9.
 • Michalak M. (2015), List Rzecznika Praw Dziecka do organizatorów Kampanii "Cyberprzemoc - nie jesteś sam!", 10.04.2015, Siedlce.
 • Morbitzer J. (2007), Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków.
 • NASK, http://www.nask.pl, (dostęp: 12.05.2015).
 • PEGI: Pan-European Game Information, http:// www.pegi.info/pl/index/id/369, (dostęp: 02.05.2015).
 • Polskie Centrum Programu Safer Internet: DBI, http://www.saferinternet.pl/pl/dzien-bez-piecznego-internetu, (dostęp: 12.05.2015).
 • Polskie Centrum Programu Safer Internet, http://saferinternet.pl./pl, (dostęp: 12.05.2015).
 • Polskie Centrum Programu Safer Internet: Kampanie medialne, http://saferinternet.pl./pl/ kampanie-medialne (dostęp: 12.05.2015).
 • Poznaj Bezpieczny Internet: Sieciaki.pl, http:// www.sieciaki.pl, (dostęp: 12.05.2015).
 • Raport: Bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu, sporządzony przez FDN na zlecenie Telekomunikacji Polskiej, we współpracy z ekspertami z: Interactive Advertising Bureau Polska, Agencji Interaktywnej Digital One, Dyżurnet.pl, Bebo.com, http://www.olsztyn. eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/edukacja/ przeciwAgresji/cyberprzemoc/Raport_Bezpie- czenstwo_dzieci_korzystajac_ch_z_Internetu. pdf (dostęp: 02.05.2015).
 • Rządowy program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" (2014), http://men.gov.pl/pl/zwieksza- nie-szans/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/bez- pieczna-i-przyjazna-szkola-informacje-o-pro- gramie, (dostęp: 12.05.2015)
 • Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" (2006), http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/, (dostęp: 12.05.2015).
 • Rzecznik Praw Dziecka, Prawa dziecka, http:// brpd.gov.pl/prawa-dziecka (dostęp: 05.05.2015).
 • Siemienicki B. (2002), Technologia informacyjna w polskiej edukacji. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 • Stop cyberprzemocy, http://fdn.pl/kampa- nie-spoleczne-stop-cyberprzemocy, (dostęp: 12.05.2015).
 • Szymański M.J. (2013), Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Tanaś M. (1999), Cywilizacja globalna, społeczeństwo informacyjne a kształcenie. "Kultura i Edukacja", nr 1, s. 87-111.
 • Zakrzewski L. (2014), Edukacja i nowoczesne technologie w społeczeństwie wiedzy, W: J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Difin SA, Warszawa, s. 110-132.
 • Zięba R. (1999), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje-struktury-funkcjonowanie. "Scholar", Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1311e3af-a174-4459-90ce-0eec34586523
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.