Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 193-214

Article title

Obraz żołnierzy Armii Czerwonej we wspomnieniach kombatantów „ludowego” Wojska Polskiego walczącego na froncie wschodnim w latach 1943-1945, publikowanych w polskiej prasie codziennej w latach 70. XX w. Przyczynek do zagadnienia

Authors

Content

Title variants

EN
Image of Red Army soldiers in the memories of veterans of “People’s” Polish Army
RU
Образ солдат Красной Армии в воспоминаниях ветеранов «народного» Войска польскогo

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The articles covers the World War II events taking place on the eastern front during the period 1943-1945 as described in the Polish press from the 70s of the twentieth century including the memories and accounts Polish Army soldiers subordinate to the Communists. Published reports and the memories were subjected to a thorough analysis by the censorship operating during the period to show only the positive features of the Polish-Soviet fraternal help provided by the Red Army and the strong bond developed between the Polish and Soviet soldiers during fights on the eastern front. Presented extracts derived from the accounts and memoirs of lower rank soldiers who did not deal with the political issues and only tried to break free from the Soviet “paradise” (GULAG) to return to their homeland. After the change of regime in Poland they were judged as traitors and communists, despite the fact that a number of soldiers (especially from the 1st Army of “People’s” Polish Army) were not supporting the regime and the army was treated as a last resort as well as a way to run away from Soviet captivity. The author claims that one should appreciate and respect their role, involvement in fighting, suffering and dying for Poland.
RU
В статье освещается период Второй мировой войны на восточном фронте в 1943-1945 гг., описанный в польской прессе в 70-е гг. XX в. в воспоминаниях и рассказах солдат Войска польскогo, подчинявшейся коммунистам. Опубликованные рассказы и воспоминания подверглись тщательному анализу цензуры того времени, чтобы представить только положительные стороны польско-советского сотрудничеств, братскую помощь Красной Армии и прочные связи, возникшие между польскими и советскими солдатами в условиях сражений на восточном фронте. Цитируемые фрагменты взяты из рассказов и воспоминаний солдат нижних чинов, не занимавшихся политическими вопросами, а лишь старавшихся вырваться из советского «рая» (ГУЛага) на родину. После смены политического строя в Польше они были названы предателями и коммунистами, несмотря на то, что рядовые солдаты (прежде всего, 1-й армии «народного» Войска польскогo) не были сторонниками режима, а армию считали последней спасительной соломинкой и возможностью выбраться из советского плена. Автор считает, что следует оценить по достоинству и уважительно отнестись к роли, которую они сыграли, сражаясь, стра- дая и погибая за Польшу.

Keywords

Year

Volume

5

Pages

193-214

Physical description

Contributors

References

 • Andruszkiewicz M., Pierwszy dzień pokoju, „Dziennik Ludowy” 1974, nr 110.
 • Bagiński B., Czołgista z 3 Brygady Pancernej, „Kulisy” 1974, nr 19.
 • Bieliński J., Nie zmarnowałem tych lat, „Chłopska Droga” 1971, nr 98.
 • Błociszewski Z., W potrzasku, „Głos Wielkopolski” 1974, nr 88.
 • Boszkiewicz T., 4 Samodzielny Batalion Sanitarny, „Służba Zdrowia” 1973, nr 41.
 • Browka P., Strzelec pokładowy, „Nurt” 1972, nr 8.
 • Chmielarz A., Władze sowieckie i PKWN wobec AK w 1944 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1992, nr 2.
 • Ciborowski B., Wspomnienie walk o Berlin, „Granica” 1979, nr 18.
 • Czapigo D., Biełas M., Berlingowcy. Żołnierze tragiczni, Warszawa 2015.
 • Czernienko S., Pamiętne dni, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1974, nr 20.
 • Fikowicz T., Z Ałma Ata do Koszalina, „Głos Koszaliński” 1974, nr 131.
 • Górnicki I., Od Sielc do Berlina, „Głos Wielkopolski” 1973, nr 108.
 • Grzelak C., Oficerowie radzieccy w Wojsku Polskim w latach 1943-45, „Wojsko i Wychowanie” 1991, nr 2/3.
 • Grzelak C., Polskie Siły Zbrojne w ZSRR. Wojsko zależne czy narodowe?, [w:] Polskie Państwo Podziemnie i Wojsko Polskie w latach 1944-1945, Warszawa 1991.
 • Grzelak C., Stańczyk H., Zwoliński S., Armia Berlinga i Żymierskiego, Warszawa 2009.
 • Hydzik W., Ostatni akord, „Wiraże” 1973, nr 18.
 • Karaśkiewicz J., Ułani nad Łabą, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1976, nr 18.
 • Kiryluk M., Na szlaku krwi i chwały, „Gazeta Białostocka” 1975, nr 107.
 • Kisielewski T., Janczarzy Berlinga. 1. Armia Wojska Polskiego 1943-1945, Poznań 2014.
 • Kospath-Pawłowski E., Chwała i zdrada. Wojsko Polskie na Wschodzie 1943-1945, Warszawa 2010.
 • Kospath-Pawłowski E., Wojsko Polskie na wschodzie 1943-1945, Pruszków 1993.
 • Krzysztofiak W., Do Chełmna wjeżdżałem na czołgu, „Kamena” 1979, nr 15.
 • Kuchno A., Kierunek Nysa Łużycka, „Trybuna Robotnicza” 1978, nr 86.
 • Kumoś Z., Związek Patriotów Polskich, Warszawa 1983.
 • Lempkowski J., Moje spotkanie z człowiekiem radzieckim. Na dobre i na złe, „Tygodnik Kulturalny” 1973, nr 45.
 • Lewandowski J., 100 metrów do końca wojny, „Dookoła Świata” 1975, nr 17.
 • Łogowski S., Czołgista spod Lenino, „Głos Szczeciński” 1978, nr 224.
 • Muzika R., Frontowy notatnik zwiadowcy, „Odgłosy” 1970, nr 19.
 • Nalepa E., Oddani partii Lenina i Stalina. Czerwonoarmiści w Wojsku Polskim 1943-1968, Piotrków Trybunalski 2014.
 • Nikulin N., Sołdat, Warszawa 2016.
 • Paszkiewicz P., Bohaterowie tamtych czasów. Z ostatnich dni wojny, „Dziennik Bałtycki” 1975, nr 90.
 • Popławski S., Towarzysze frontowych dróg, Warszawa 1973.
 • Popow G., O Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945, Warszawa 2005.
 • Rokossowski K., Żołnierski obowiązek, Warszawa 1979.
 • Sokorski W., Polacy pod Lenino, Warszawa 1982.
 • Szaroń W., Pod Budziszynem wtedy i po latach, „Kamena” 1979, nr 10.
 • Szczurowski M., Dowódcy Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943-1945. Słownik bibliograficzny, Pruszków 1996.
 • Szkodziński S., Wycinki wspomnień, „Chłopska Droga” 1971, nr 17.
 • Szostak F., Drugi Berliński, „Walka Młodych” 1979, nr 20.
 • Ślusarczyk J., Stosunki polsko-radzieckie 1939-1945, Warszawa 1991.
 • Tissier T. le, Żukow na linii Odry, Wroclaw 1996, s. 28.
 • Warchocki C., Pierwszomajowy pochód, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1974, nr 18.
 • Wiśniak M., Wzgórze pod Jastrowiem, „Żołnierz Polski” 1979, nr 7.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-13144ddc-db85-4186-9861-f1588a54063b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.