PL EN


2019 | 18 | 135-149
Article title

Nieznany przywilej odpustowy dla parafii św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu (AGAD, sygn. Dok. Perg. 7410)

Content
Title variants
EN
The unknown indulgence privilege for the parish of St. Nikolas and ST. Barbara in Radzim (The Central Archives of Historical Record in Warsaw, signature Dok. Perg. 7410)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A previously unknown document, which contains an indulgence privilege for the parish church of St. Nicolas and St. Barbara in Radzim (signature Dok. Perg. 7410), can be found in the repertory of the Central Archives of Historical Records in Warsaw. On the basis of the external and internal features of the diploma it has been concluded that it was issued on 20 March 1499 in Cracow, at the time of the sejm. The Primate of Poland, the Archbishop of Gniezno and the Bishop of Cracow Cardinal Frederick Jagiellon, the archbishop of Lviv Andrzej Róża from Boryszewice, Krzesław Kurozwęcki the Kujawski bishop, the bishop of Poznań Jan Lubrański, the bishop of Oradea Mare (Gran Varadino, Nagyvárad) Domokos Kálmáncsehi, the bishop of Chełm Maciej from Stara Łomża, the bishop of Warmia Łukasz Watzenrode and the titular bishop of Aenus and the Poznań suffragan Wojciech from Bydgoszcz were the issuers of the document. The document was issued on the request of the then provost in Radzim, the Canon of Poznań Jan from Góra. It guaranteed in total 140 days of indulgence for the believers who visited the temples on certain days and who said Our Father and Hail Mary prayers for the unity and peace of the Catholic Church and peace of the Kingdom of Poland. An indulgence could also be obtained after donating to the parish the books, grails and church equipment on those dates. Indulgences assigned to the church, despite their attractiveness, did not function long in the awareness of the local community and in the 17th century the anniversary of dedication was the only indulgence day which was celebrated. The document was later sent to the archive of the Radzivills in Nieśwież, and then further in the 20th century to the Central Archives of Historical Records in Warsaw.
Year
Volume
18
Pages
135-149
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Historii
References
 • Bielińska M., Gąsiorowski A., Łojko J. 1985. Urzędnicy Wielkopolscy w XII–XV wieku, seria: Spisy, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1985.
 • Dembiński P. 2012. Poznańska kapituła katedralna u schyłku wieków średnich, Poznań.
 • Karwowski S. 1911. Komandorya i Kościół św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu, RTPNP 36, s. 1–104
 • Kowalczyk A., Skoczyński M., Wyrwa A.M. (red.) 2017. Radzim. Gród i wieś nad Wartą, BSL, t. XXXVI, seria A, t. 8, Dziekanowice.
 • Nowakowska N. 2011. Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503), Kraków.
 • Skierska I. 2003. Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa.
 • Skoczyński M. 2017. Kościół parafialny św. Mikołaja i św. Barbary — zarys dziejów i opis wyposażenia [w:] Radzim. Gród i wieś nad Wartą, red. A. Kowalczyk, M. Skoczyński, A.M. Wyrwa, BSL, t. XXXVI, seria A, t. 8, Dziekanowice, s. 254–281 (w tym: wygląd i wyposażenie z J. Serafinem: 271–275).
 • Szulc D. 2013. Rola polityczna i kościelna kardynała Fryderyka Jagiellończyka: najnowsza historiografia i perspektywy badawcza, ŚPP 9 (2013) 5, s. 201–234.
 • Szymborski W. 2011. Odpusty w Polsce średniowiecznej, Kraków.
 • Tracz S. 2012. (rec.) Natalia Nowakowska, „Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503)”, FHC 18 (2012), s. 83–110.
 • Wolff A. 1957. Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI w., StŹ 1, s. 155–184.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0860-7893
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-131be651-2e42-490f-a304-5495efe617ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.