PL EN


2014 | 102 | 89-95
Article title

Tożsamość europejska jako warunek skutecznego zarządzania strategicznego w Unii Europejskiej

Title variants
EN
European Identity as a Prerequisite for the Efficient Strategic Management in the European Union
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu wykazanie, iż wewnętrzna słabość Unii Europejskiej jako organizacji, uniemożliwiająca skuteczne zarządzanie strategiczne, wynika z braku jednolitej tożsamości organizacyjnej. Rządy państw narodowych spowalniają rozwój metody wspólnotowej, traktując własne interesy jako nadrzędne. Dlatego też przeciwdziałają one politykom unijnym, utrudniając wdrażanie europejskich regulacji. Wykształcenie odpowiedniej, postnarodowej kultury organizacyjnej pozwoli na zniwelowanie braku spójności oraz równowagi wewnętrznej i zewnętrznej w UE, a także umożliwi skuteczne wdrażanie europejskich strategii rozwoju. Zarządzanie tożsamością winno być więc integralnym elementem procesu zarządzania strategicznego.
EN
The aim of the article is to demonstrate that the internal weakness of the European Union as an organization, which prevents effective strategic management, results from the lack of a single organizational identity. The national governments hinder the development of the Community Method, treating their interests as paramount. Therefore they counteract the EU's policies, making it difficult to implement the European regulations. The development of the European identity will thereby eliminate the lack of coherence, internal and external balance and will allow an efficient execution of the European growth strategies. Identity management should therefore be an integral part of the strategic management process.
Contributors
author
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Jagiellonian University
References
 • Abratt R., A New Approach to the Corporate Image Management Process, Journal of Marketing Management, Vol. 5 No 1.
 • Balmer J. M. T., Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate Marketing Seeing Through the Fog, European Journal of Marketing, Vol. 35 No 3/4.
 • Barnett M. L., Jermier J. M., Lafferty B. A., Corporate Reputation: the Definitional Landscape, Corporate Reputation Review, Vol. 9 No 1.
 • Bulmer S., Padgett S., Policy Transfer in the European Union. An Institutionalist Perspective, British Journal of Political Science 2005, Vol. 35 No 1.
 • Caporaso J. A., Wittenbrinck J., The new modes of governance and political authority in Europe, Journal of European Public Policy 2006, Vol. 13 No 4.
 • Delanty G., Rumford C., Rethinking Europe. Social Theory and the Implications of Europeanization, Routledge, London 2005.
 • Eberlein B., Grande E., Beyond delegation. Transnational regulatory regimes and the EU regulatory state, Journal of European Public Policy 2005, Vol. 12 No 1.
 • Fombrun C. J., Van Riel C. B. M., Fame and Fortune: How Successful Companies Build Winning Reputation, Pearson Education, New Jersey 2004.
 • Fombrun C. J., Van Riel C. B. M., The Reputational Landscape, Corporate Reputation Review 1997, Vol. 1 No 1/2.
 • Górniak J., Mazur S. (red.), Zarządzanie strategiczne rozwoju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Green D. M., The Europeans. Political Identity in an Emerging Polity, Lynne Rienner Publishers, Boulder, CO 2007.
 • Habermas J., The Crisis of the European Union: A Response, Polity, Cambridge 2012.
 • Habermas J., The Inclusion of the Other : Studies in Political Theory. Polity Press, Cambridge 2005.
 • Hill C. W. L., Jones G. R., Strategic Management Theory: An Integrated Approach, South-Western/Cengage Learning, Mason, OH 2010.
 • Jesień L., Otwarta metoda koordynacji. Kontekst i znaczenie dla Polski, Polska w Europie 2004, No 1(45).
 • Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Manners I., Symbolism in European Integration, Comparative European Politics 2011, Vol. 9 No 3.
 • Marks G., Scharpf F. W., Schmitter P., Streeck W. (ed.), Governance in the European Union, SAGE Publications, London 1996.
 • Murawska M., Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 • Olsen J. P., Unity, Diversity and Democratic Institutions. Lessons from the European Union, The Journal of Political Philosophy 2004, Vol. 12 No 4.
 • Rowe A. J., Mason R. O., Dickel K. E., Strategic Management and Business Policy: A Methodological Approach, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, MA 1982.
 • Schäfer A., A new form of governance? Comparing the open method of co-ordination to multilateral surveillance by the IMF and the OECD, Journal of European Public Policy 2006, Vol. 13 No 1.
 • Schmidt S. K., Reform in the Shadow of Community Law. Highly Regulated Economic Sectors, German Politics 2005, Vol. 14 No 2.
 • The Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal of the European Union 2012/C 326/01.
 • Zysnarska A., Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-131f48fb-ade2-45ba-b731-6a0ed0e6eb91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.