PL EN


2017 | 22/3 | 7-19
Article title

Sposoby identyfikacji osób w księgach metrykalnych parafii prawosławnych na Kujawach Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIX i XX wieku

Content
Title variants
EN
East Cuyavia and Dobrzyn Land in the Late 19th and Early 20th Centuries
Languages of publication
PL RU
Abstracts
EN
The article is devoted to the methods of nominal configuration in the Parish registry books form East Cuyavia and the Dobrzyn Land in the Late 19th and Early 20th Centuries (Aleksandrów Kujawski, Włocławek, Lipno, Rypin). There are several types of identifying elements in the registry books: first name, patronymic, last name, profession, function, social estate, place of origin or residence, religion, affiliation which are the components of the identifying formulas. They are discussed in the article and also the examples are mentioned.
Year
Issue
Pages
7-19
Physical description
Contributors
References
 • Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Aleksandrowie Kujawskim, nr zespołu 17.
 • Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Rypinie, nr zespołu 819.
 • Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Lipnie, nr zespołu 820.
 • Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej we Włocławku, nr zespołu 1099.
 • Dacewicz Leonarda. 2015a. Rusyfikacja nazewnictwa osobowego w katolickich księgach metrykalnych Dekanatu białostockiego w okresie zaboru (lata 1865–1918). „Slavia Orientalis” t. 64, nr 2: 363–374.
 • Dacewicz Leonarda. 2015b. Sposoby identyfikacji osób w księgach metrykalnych Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sokółce w okresie zaboru rosyjskiego (lata 1865–1918). „Studia Wschodniosłowiańskie” t. 15: 227–237.
 • Dacewicz Leonarda. 2016. Stabilność konwencji w tekstach ksiąg metrykalnych w zaborze rosyjskim. W: Konwencja i kreacja w tekstach kultury. Red. Karwatowska M., Litwiński R., Siwiec A. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 217–234.
 • Duszyński-Karabasz Henryk. 2016. Księgi metrykalne parafii prawosławnych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z przełomu XIX i XX wieku jako źródło badań socjoonomastycznych. W: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Cz. 6: Transport miejski w języku i kulturze. Red. Święcicka M., Peplińska M. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: 437–447.
 • Dziki Tomasz. 2000. Z dziejów cerkwi prawosławnej we Włocławku. „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”. T. 14: Wyznania na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej: 193–223.
 • Dziki Tomasz. 2013. Informacja do zespołu akt: Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Rypinie z lat 1894–1911. Zespół nr 819 [wydruk komputerowy].
 • Hałuszczak Paweł. Współpraca Betlej Magdalena, Gucia Dobrosława, Molenda Liliana. 2012. Niezbędnik genealoga. Mnichowo–Poznań: Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo”.
 • Radziwonowicz Beata. 2014. Sposoby identyfikacji mężczyzn i dzieci w parafii jednowierców w Pokrowsku w latach 1846–1902. „Studia Wschodniosłowiańskie” t. 14: 229–248.
 • Trzeciak Filip. 2016. Antroponimia Kresów Południowo-Wschodnich w XVII i XVIII wieku – na przykładzie rzymskokatolickiej parafii w Żółkwi. T. I. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”.
 • Ziółkowski Bogdan. 2000. Prawosławie na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w XIX i XX wieku. „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”. T. 14: Wyznania na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej: 89–117.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-131f9f37-a2f3-40d7-8ab4-95f0b791461c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.