Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 60 | 2 | 211-234

Article title

Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski. Struktura i własności w świetle analizy mnożnikowej

Content

Title variants

EN
Macroeconomic model of crime and of the law enforcement system for Poland. Structure and properties in the light of multiplier analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule, stanowiącym kontynuację autorskiego opracowania pt. „Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specyfikacje i rezultaty szacunku parametrów równań stochastycznych”, omówiono strukturę i własności symulacyjnej wersji modelu WF-CRIME. Jest to pierwsza w kraju – i jedna z nielicznych w świecie – konstrukcja tego typu, umożliwiająca analizę ilościową związków pomiędzy przestępczością a wszystkimi składowymi systemu egzekucji prawa w ramach powiązań symultanicznych. Przeprowadzona analiza dowodzi, iż model charakteryzuje się pożądanymi właściwościami merytoryczno-interpretacyjnymi oraz spełnia wszystkie wymogi statystycznej akceptowalności. Reakcja systemu na zadawane szoki zgodna jest z przesłankami teoretycznymi i logicznymi, zaś wartości mnożników impulsowych wygasają i powracają po kilku okresach do swych bazowych poziomów. Pomimo silnych zależności jednoczesnych i licznych opóźnień w nim występujących, model charakteryzuje się zatem właściwą dynamiką, co pozwala sformułować wniosek o jego przydatności do zastosowań praktycznych prognostyczno-symulacyjnych. Porównanie reakcji systemu - za punkt odniesienia biorąc poziom przestępczości – na szoki zadawane instrumentom polityki karnej z zaburzeniami uwarunkowań zewnętrznych wskazuje na niższą skuteczność oddziaływania na zjawisko przestępczości tych pierwszych. Spośród dostępnych środków administracyjnego oddziaływania na przestępczość najbardziej efektywne w obecnych warunkach wydaje się w pierwszej kolejności zwiększenie nakładów na sądownictwo, następnie zaś na bezpieczeństwo publiczne.
EN
In this article, being a continuation to Macroeconomic model of crime and of the law enforcement system for Poland. Equations’ specification and the results by the same author, are discussed the structure and the properties of the WF-CRIME model of the Polish law enforcement system. The model is the very first attempt in Poland – and one of few such constructs in the world – to embrace all the chains of the criminal justice system within a macroeconometric framework. The multiplier analyses performed on the model testify to its desirable - both essential and statistical – properties. Much as simultaneous, nonlinear and dynamic the model is, it still responds to shocks in an adequate manner, which proves its practical value. Comparison of the model’s responses to both legal and environmental exogenous shocks shows that the efficiency of the former factors in reducing crime is much lower than that of the latter. From among the available administrative measures of affecting crime it seems sensible to shift more means in the first place to the justice, with the public safety to follow, whereas increasing expenditure on the prison system seems ineffective.

Year

Volume

60

Issue

2

Pages

211-234

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Ekonometrii, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 90-214 Łódź

References

 • Blumstein A., (2007), An OR Missionary’s Visists to the Criminal Justice System, Operations Research, 55 (1), 14-23.
 • Blumstein A., Larson R., (1969), Models of Total Criminal Justice System, Operations Research, 17 (1), 199-232.
 • Cohen L. E., Felson M., (1979), Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach, American Sociological Review, 44, 588-605.
 • Czerwiński Z., Kiedrowski M., Konopczyński M., Panek E., (1998), Budowa makroekonomicznych scenariuszy rozwoju gospodarki polskiej na podstawie modelu KEMPO, IRiSS Raporty, 66, Warszawa.
 • Florczak W., (2004), Stochastyczne równania modelu W8D-2002, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki nr 144, Wydawnictwo UŁ, Łódź
 • Florczak W., (2007), Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim, Ekonomista, 5, 651-673.
 • Florczak W., (2009), Zbrodnia i kara. Próba kwantyfikacji makroekonomicznych uwarunkowań przestępczości w Polsce, Ekonomista, 4, 479-515.
 • Florczak W., (2012a), Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specyfikacje równań stochastycznych i rezultaty szacowania parametrów strukturalnych, Przegląd Statystyczny, 59 (4), 455-486.
 • Florczak W., (2012b), Instytucjonalne uwarunkowania przestępczości w Polsce, Gospodarka Narodowa, 10, 97-126.
 • Florczak W., (2012c), O możliwości zintegrowanej weryfikacji empirycznej alternatywnych teorii na przykładzie teorii przestępczości, Ekonomista, 6, 735-764.
 • Florczak W., (2013), Przestępczość w Polsce do roku 2020. Wyniki alternatywnych scenariuszy instytucjonalnych i środowiskowych uwarunkowań przestępczości, Archiwum Kryminologii, 34, 407-462
 • Gajda J. B., (1988), Wielorównaniowe modele ekonometryczne, PWE, Warszawa.
 • McDowal R., (2010), Prison Overcrowding: Finding Successful Policies to Manage Capacity Utilization, mimeo, https://bora.uib.no/btstream/1956/4355/1/72003844.pdf.
 • Noam E., (1977), The Criminal Justice System: an Economic Model, w: Nagel S.S. (red.) Modeling the Criminal Justice System, Sage Publication Inc.
 • Rouwettte E., van Hooff P., Vennix J., Jongerbreur W., (2007), Modeling Crime Control in the Netherlands: Insights on Process, Paper presented at the 25th International Conference of the System Dynamics Society, Boston.
 • Tulder F. P., Van der Torre A., (1999), Modeling Crime and the Law Enforcement System, International Review of Law and Economics, 19, 471-486.
 • Welfe A., (1990), Rynek w warunkach inflacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Welfe W., Welfe A., Florczak W., 1996, Makroekonomiczny roczny model gospodarki polskiej, Z Prac Instytutu IRiSS, 31, 1996, Warszawa.
 • Welfe W., Welfe A., Florczak W., 2004, Scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1335aa90-32cf-41be-89f3-ca536ba04b9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.